15.03.2018

Kommunerne og hospitalerne i Region Midtjylland vil trække på gode erfaringer og medvirke til at se på spredning af de gode eksempler indenfor f.eks. rygestop.

Kronisk syge lever mere usundt end andre borgere bl.a. fordi flere ryger. Det viser Region Midtjyllands nye sundhedsprofil. Rygning er én af de udfordringer, som den nye sundhedsprofil viser, at borgerne i Midtjylland i alt for høj grad slås med.

Samtidig viser sundhedsprofilen, at 70 % af rygerne ønsker at stoppe med at ryge. På den måde bliver sundhedsprofilen et vigtigt værktøj for Sundhedskoordinationsudvalget, når man skal sætte fokus på de udfordringer, der skal prioriteres i udvalgets arbejde med at sikre sammenhæng i den indsats, der leveres til borgerne. Indsatsen mod rygning er kun en af udvalgets mange indsatser.

Heldigvis findes der allerede projekter, der tager hånd om udfordringerne på bl.a. tobaksområdet.

- I den vestlige del af regionen har kommuner og hospitalet vist vejen med et projekt, der har fået mange storrygende borgere til at kvitte tobakken. Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi kommuner og hospitalet har arbejdet tæt sammen. Vi vil i det nye Sundhedskoordinationsudvalg arbejde for at sprede de gode eksempler, som f.eks. storrygerprojektet, til de øvrige dele af regionen, siger formand for Sundhedskoordinationsudvalget Henrik Fjeldgaard (S).

Gode erfaringer i Vest

Gennem tæt samarbejde har læger, kommuner og hospitaler i Vestjylland hjulpet mindst 500 patienter med at kvitte tobakken.

Ved at spørge alle patienter om de ryger og ønsker at stoppe, og sende en elektronisk henvisning til kommunens rygestopkursus, har hospitalerne i Holstebro og Herning hjulpet 1.156 patienter på kursus i 2016. 44 % af dem røg stadig ikke et halvt år efter.

Der viser erfaringer fra projekt "Forstærket indsats overfor storrygere i Vestklyngen".

- Sammen kan vi hjælpe patienten, mens han eller hun er motiveret til at ændre livsstil. Vestklyngen fortjener ros for projektet, som resten af regionen kan lære af, siger næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget, borgmester i Ikast-Brande Ib Boye Lauritsen (V).

I 2014 deltog 144 i rygestopkurser i Herning-, Holstebro-, Ikast-Brande-, Lemvig-, Ringkøbing-Skjern- og Struer Kommuner. To år senere var det tal hævet til 1.156 bl.a. gennem den forstærkede indsats i projektet.

Fakta

  • Projekt "Forstærket indsats overfor storrygere i Vestklyngen" fik antallet af rygere på kommunernes rygestopkurser til at stige fra 144 i 2014 til 1.156 i 2016. Projektet blev gennemført i 2015-2016.
  • 44 % af deltagerne var stadig røgfrie 6 måneder efter rygestoppet.
  • Vestklyngen er et samarbejde mellem hospitalerne i Hospitalsenheden Vest, kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer, praktiserende læger og praksiskonsulenter.
  • Formandsskabet i Sundhedskoordinationsudvalget ønsker at udbrede erfaringerne fra projektet i Vestklyngen til resten af regionen.

Flere oplysninger

  • Formand for Sundhedskoordinationsudvalget Henrik Fjeldgaard (S), tlf. 2962 8232, fjeldgaard@rr.rm.dk
  • Næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget, borgmester i Ikast-Brande Ib Boye L