14.03.2018

Patienter vurderer behandlingen og personale på hospitalerne i Region Midtjylland helt i top. Og ønsker at blive taget mere med på råd om undersøgelser og behandlinger, viser en ny undersøgelse.

 Link til hospitalers resultater (nyheden fortsætter herunder):

Personalet er godt forberedt, venligt og lyttende, og behandlingen god, viser patienternes svar i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, LUP Somatik 2017.
Trods rosen kan hospitalerne i Region Midtjylland blive endnu bedre til at inddrage patienterne i undersøgelser og behandlinger.

- Det er godt at hospitalerne igen får stor ros fra patienterne. Patienten er hovedpersonen i al behandling og skal sammen med sine pårørende inddrages mere end det allerede sker. Hospitalerne styrer målrettet efter at sætte patienten i centrum. Vi er ikke i mål, men godt på vej, siger Regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Svar bruges i hverdagen

Projektleder på undersøgelsen, Simone Witzel fra DEFACTUM, Region Midtjylland, forklarer at behandlingen på patientens præmisser både er et regionalt og et nationalt mål i kvalitetsarbejdet.

- Afdelingerne læser vurderinger og kommentarer nøje. De bruger svarene som pejlemærke for, hvad de skal arbejde med. Kronisk syge mave-tarmpatienter har fx ønsket og fået let adgang til at ringe til Hospitalsenhed Midt for at få råd, når deres sygdom blusser op, siger Simone Witzel.

Undersøgelserne giver hver enkelt afdeling et præcist svar på, hvad patienterne synes om ventetid, patientinddragelse, smertelindring, information, behandling og servicestandard. Og hvor patienterne ser muligheder for forbedringer.

Ros til fødeafdelinger og psykiatri

De fødende i Region Midtjylland er landets mest tilfredse.

Psykiatriens LUP-undersøgelse viser, at de fleste psykiatriske patienter er tilfredse med den kontakt, de har til psykiatrien. Det gælder især de voksne ambulante patienter, hvor 84 procent i høj grad eller meget høj grad er tilfredse. 

På tværs af de mange undersøgelser går patienternes ønske om at blive inddraget endnu mere i egen behandling igen i årets undersøgelser.

Fakta

  • "Et Sundhedsvæsen på patientens præmisser" er det mål Region Midtjylland styrer efter, når aktivitet, økonomi og kvalitet skal kobles for at opnå mest mulig sundhed for pengene.
  • Målet er fint i tråd med målene i Det Nationale Kvalitetsprogram om at levere mest mulig sundhed for pengene med fokus på de resultater, der har betydning for borgeren.
  • Patienttilfredshedsundersøgelserne laves særskilt for planlagt indlagte-, akut indlagte, ambulante patienter og fødende på hospitalerne og i psykiatrien for voksne patienter og forældre til børn, der behandles i børne- og ungdomspsykiatrien.
  • Resultaterne fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, LUP Somatik 2017, er baseret på svar fra 135.692 patienter, der har haft kontakt med sygehusvæsenet i efteråret 2017.
  • 2006 kvinder har svaret i undersøgelsen LUP Fødende.
  • LUP Psykiatri omfatter svar fra 2480 behandlede, der har haft kontakt med psykiatrien i efteråret 2017. 
  • Den tilsvarende undersøgelse for Akutafdelinger og Akutklinikker, LUP Akutmodtagelse, blev offentliggjort i januar 2018.

Yderligere information

Patienterne er godt tilfredse med behandlingen på hospitalerne i Region Midtjylland, men vil gerne tages endnu mere med på råd. Foto: Niels Aage Skovbo, Region Midtjylland.