16.11.2018

Aarhus Universitetshospital sætter lilla lys på helikopterlandingsplatformen lørdag aften for at fejre for tidligt fødte børn og vise støtte til deres familier

Godt 7 % af alle børn i Danmark fødes før tiden, og selv om de fleste for tidligt fødte børn overlever uden alvorlige mén, så kan det være en voldsom oplevelse at få et for tidligt født barn. Derfor markeres Verdens Præmaturdag lørdag 17. november ved, at større bygninger over hele verden lørdag aften bliver badet i lilla lys til ære for de 15 millioner børn, som hvert år fødes for tidligt. 

Tidligere var der en betydelig risiko for død og svære handicap, hvis et barn blev født for tidligt, og der var mange etiske dilemmaer i behandlingen. Men i løbet af de seneste 20 år er behandlingsmulighederne blevet meget bedre. 

I dag overlever de fleste af børnene, og selv om børn født før tiden har en øget risiko for bl.a. udviklingsforstyrrelser og indlæringsvanskeligheder, så klarer de fleste sig på lige fod med andre børn. Alligevel er forløbet omkring fødslen og det ofte lange indlæggelsesforløb ofte præget af stress, bekymringer og sorg, som kan påvirke familien gennem mange år.

- Vi markerer Verdens Præmaturdagen dels for at fejre børnene, men også for at vise vores støtte til de forældre og familier, for hvem den tidlige fødsel har været en stor belastning og bekymring, der påvirker forældrenes psykiske helbred, siger overlæge Jesper Padkær Petersen på Aarhus Universitetshospital.

I Aarhus bliver helikopterlandingsplatformen ved Akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital oplyst med lilla lys. Helikopterlandingsplatformen er valgt, fordi den er placeret højt og synligt, men også for at markere et godt samarbejde mellem Region Midtjyllands Neonatale Transport Team, Præhospitalet og Forsvarets Redningshelikopter om transport af nogle for tidligt fødte børn.

 

Fakta:

 • Godt 7 % af alle børn i Danmark fødes før tiden (før graviditeten har varet 37 fulde uger). Det svarer til ca. 4.500 børn/år eller 1-2 børn i hver skoleklasse.
 • De fleste (3.500) er født let til moderat for tidligt (i 32.-36. graviditetsuge), omkring 1.000 er født meget for tidligt (før uge 32), og heraf er ca. 200 børn per år født ekstremt for tidligt (før uge 28). 
 • I uge 26-27 er overlevelsen 80-95 %. 
 • Overlevelsen i uge 28 ligger i dag omkring 98-99 %, og overlevelsen stiger med stigende fødselsalder.
 • Gruppen med meget stor dødelighed udgøres af børn født i ugerne 23, 24 og 25, hvor dødeligheden er hhv. 90 %, 45 % og 30 %. Antallet af børn født i disse uger totalt pr år er ca. 40-50 på landsplan.
 • Børn født før tiden har en øget risiko for udviklingsmæssige problemer, men langt de fleste er raske. Selv blandt de børn, der har problemer, er almindelig skolegang og et selvstændigt voksenliv det mest almindelige.
 • Frekvensen af sværere problemer falder med stigende fødselsalder, og den anslås at være mindre end 5 % i uge 30. Risikoen for ”almindelige” udfordringer som ADHD og indlæringsvanskeligheder er ca. fordoblet ved meget for tidligt fødte børn.
 • Blandt de ekstremt for tidligt fødte optræder gennemgribende handikaps som spasticitet (ca. 5 %), væsentlig intelligensreduktion og autisme med nogen hyppighed (samlet 30-40 %). 
 • Danske hashtags: #verdenspræmaturdag #fødtfortidligt #præmatur #Aarhus #AUHdk #dksund #sundpol 
 • Internationale hashtags: #WorldPrematurityDay #preterm 

 

Yderligere information:

 • Overlæge Jesper Padkær Petersen, Nyfødt- og Børneintensivt Afsnit på Aarhus Universitetshospital, tlf. 3071 5171 eller mail jesppete@rm.dk.
 • Formand Elizabeth Pöckel, Dansk Præmatur Forening, formand@praematur.dk, tlf. 2025 9289