01.11.2018

Region Midtjylland har været i udbud med regionens bankydelser og kapitalforvaltning. Regionsrådet udpegede onsdag Jyske Bank som vinder og dermed fortsat bankforbindelse. 

Regionsrådet besluttede onsdag den 31. oktober, at tildele Jyske Bank regionens kontrakt om bankydelser og kapitalforvaltning frem til maj 2023 og med mulighed for forlængelse i op til tre år. Region Midtjylland fortsætter dermed samarbejdet med Jyske Bank, der har været regionens bankforbindelse i hele regionens levetid.

Kontrakten omfatter udover regionens daglige bankforretninger blandt andet også en kassekredit på 2 mia. kr.

Der indkom to tilbud, som blev evalueret ud fra kriterierne "Bedste forhold mellem pris og kvalitet" med vægt på underkriterierne pris, kvalitet og samarbejde.

Region Midtjylland er gennem udbudsprocessen blevet bistået af Lundgreens Capital i forhold til udarbejdelse af udbudsmateriale, evaluering af tilbud og anden faglig sparring.

Flere oplysninger