Hospitalsplan_tragt.png

Arbejdet med den nye sundheds- og hospitalsplan følger en "tragtmodel", der først tager afsæt i en politisk ramme og derefter inddrager synspunkter og input fra borgere, sundhedspersonale og samarbejdsfora.

28.11.2018

Regionsrådet håber at få en god dialog med borgerne om en ny sundheds- og hospitalsplan for Region Midtjylland. Planen involverer mange mennesker og meninger, blandt andet fordi den fordeler akuthospitaler, specialer og hospitalernes faglige profiler.

Der skal i løbet 2019 skrives en afløser for Region Midtjyllands nuværende Sundheds- og hospitalsplan. Det besluttede regionsrådet allerede i september, men i dag vedtog regionsrådet tidsplan og krav til hvordan planen skal involvere bl.a. borgere, patienter, ansatte og foreninger med meninger om fremtidens sundhedsvæsen. Efter planen sker det på et borgermøde i marts 2019.

Sundheds- og hospitalsplanen er vigtig, dels fordi den sætter retningen for udviklingen af det midtjyske sundhedsvæsen, dels fordi den konkret beskriver hvordan hospitalsvæsenet skal organiseres, akuthospitalerne placeres og specialer og faglige profiler fordeles.

- Inden vi lægger sundhedsvæsenets hjørnesten for de næste mange år, så vil vi meget gerne i dialog om forventningerne til sundhedsvæsenets fremtid. Målet er at blive skarp på både de muligheder vi har og de forventninger, vi skal arbejde på at indfri, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Regionsrådet besluttede i dag at arbejdet med den nye sundheds- og hospitalsplan følge en "tragtmodel", der først tager afsæt i en politisk ramme og derefter inddrager synspunkter og input fra borgere, sundhedspersonale og samarbejdsfora.

I dag vedtog regionsrådet også en række politiske sigtelinjer, som giver retning på de prioriteringer og beslutninger der skal træffes. Sundheds- og hospitalsplanen bliver derfor den første større sag, der kan måles op mod de nye sigtelinjer.

- En af sigtelinjerne handler for eksempel om, at tryghed både er specialisering og nærhed. Hvordan det skal balanceres, bliver spændende at få nogle bud på, siger Anders Kühnau.

Sundheds- og hospitalsplanen skal efter planen være klar til vedtagelse den 18. december 2019.

Video fra regionsrådets behandling

Se regionsrådets behandling af sagen på regionsrådsmødet 28. november 2018

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.