01.10.2018

Stefan Schousboe er fra 1. oktober ansat som ledende overlæge i Præhospitalets AMK-vagtcentral. Han træder til med et indgående kendskab til organisationen og arbejdsopgaverne fra tidligere ansættelser.

AMK-vagtcentralen er hjertet i den præhospitale indsats med ansvar for at visitere omkring 600 opkald fra borgere dagligt og sikre den rette hjælp med ambulancer, akutlægebiler, lægehelikopter osv.

Som ledende overlæge i AMK-vagtcentralen får Stefan Schousboe en nøglerolle i forhold til at styre patientstrømme fra de akutte hændelser til hospitaler eller anden hjælp, og han kommer til at sidde i centrum for et komplekst netværk med mange samarbejdspartnere, blandt andet almen praksis, vagtlægeordningen, regionens hospitaler samt eksterne parter fx politi, brand og redning og kommuner.

Skal udvikle akutområdet


Stefan Schousboe er speciallæge i almen medicin, har gennemført uddannelse i akutmedicin for læger og har erfaringer fra en række sektorer. Han har blandt andet været praktiserende læge, akutlæge på Hospitalsenheden Horsens, lægefaglig chefkonsulent for ambulancetjenesten, distriktslæge på Grønland og læge i forsvaret. Senest har Stefan været ansat som såvel overlæge som konstitueret ledende overlæge i AMK-vagtcentralen, og er således et kendt ansigt i organisationen. Lægefaglig leder i Præhospitalet Per Sabro Nielsen glæder sig til at fortsætte det gode samarbejde.

- Med Stefan Schousboe får Præhospitalet endnu en stærk lederprofil, og dermed en samlet afdelingsledelse i AMK-vagtcentralen, der både har kompetencerne og styrken til at løfte nye væsentlige udviklingsinitiativer på akutområdet og samtidig fastholde en robust daglig drift, der sikrer den bedst mulige hjælp til akut syge og tilskadekomne borgere, siger Per Sabro Nielsen.

 

Erfaring med større uvarslede hændelser


Den ledende overlæge indgår i afdelingsledelse af AMK-vagtcentralen sammen med oversygeplejersken og vagtcentrallederen. Derudover får han også ansvaret for at koordinere det samlede, regionale sundhedsvæsen ved større ulykker og katastrofer.

- Præhospitalet og AMK-vagtcentralen er i en rivende udvikling, som jeg ser frem til at stå i spidsen for sammen med den øvrige afdelingsledelse. Samtidig er det et væsentligt perspektiv for mig at være med til at ruste Præhospitalet og den midtjyske region til at håndtere større uvarslede hændelser, siger Stefan Schousboe, der har solid erfaring som beredskabslæge og med samarbejdet i beredskabssituationer.

Yderligere information

Stefan Schousboe er ny ledende overlæge i AMK-vagtcentralen. Opgaverne kender han, for han har allerede været konstitueret i jobbet. Foto: Niels Åge Skovbo, Region Midtjylland