25.01.2019

FamilieFoto: Colourbox

Med statslige bevillinger på i alt 6 mio. kr. kan Specialområde Kommunikation og Handicap i Region Midtjylland videreføre et landsdækkende aflastningstilbud for børn med livstruende sygdomme og deres familier.

Tilbuddet FamilieFOKUS består af aflastningsophold, hjemmebesøg og netværkskurser, som familierne kan få tildelt efter behov. Formålet er at aflaste og lindre hele familien både fysisk, psykisk, socialt og åndeligt, når et barn har fået konstateret en livstruende sygdom.

- Der er behov for et frirum til familien, da de står i en meget svær livssituation. Samtidig kan vi hjælpe familierne til at mestre de svære livsomstændigheder, så de får en bedre livskvalitet undervejs i hele barnets sygdomsforløb, forklarer Gaby Juhl, der er områdechef for Specialområde Kommunikation og Handicap.

FamilieFOKUS blev oprettet som et treårigt satspuljeprojekt i 2015, men i den seneste finanslov blev der afsat 3 mio. kr. årligt til at videreføre tilbuddet vest for Storebælt. Derudover har Sundheds- og Ældreministeriet nu bevilget et tilsvarende beløb til, at FamilieFOKUS kan fortsætte i den resterende del af Danmark.

Tilbuddet drives af Specialområde Kommunikation og Handicap, der er et ambulant behandlings- og rådgivningscenter under Region Midtjylland. Forløbene øst for Storebælt vil finde sted i specialområdets lokaler i Høje Taastrup og på Musholm i Korsør.

- At vi får tildelt opgaven i begge landsdele viser, at vi har nogle fagligt stærke miljøer med et højt niveau i Region Midtjylland. Samtidig glæder det mig, at vi fortsat kan tilbyde aflastning til familier i hele landet. Vi ser frem til at bidrage til udviklingen af det børnepalliative område i Danmark, siger Jacob Isøe Klærke, der er formand for psykiatri- og socialudvalget i Region Midtjylland.

Hvert år er der cirka 300 børn, der dør af en livstruende sygdom.Flere oplysninger

Jacob Isøe Klærke, udvalgsformand, 26 83 74 96, jackla@rm.dk

Gaby Juhl, områdechef, 29 22 19 01, kenjuh@rm.dk

Se video om FamilieFOKUS: https://link.rm.dk/2sueIEf