Foto: Niels Åge Skovbo

12.03.2019

Stadig flere midtjyder har behov for hjælp. Det giver et stigende pres på regionens 66 ambulancer, men prioritering af akutte kørsler til kritisk syge og livstruede patienter sikrer, at ambulancerne stadig når hurtigt frem, når det gælder.

Regionens 66 ambulancer får mere og mere travlt. Fra 2016 til 2017 steg antallet af ambulancekørsler med 3,5 procent fra 150.839 til 156.097. Aktiviteten er nu steget med yderligere 1 procent til 157.666 kørsler i 2018.

Det er især antallet af akutte kørsler, der stiger. Det gælder både den såkaldte hastegrad A, som er kørsler til patienter med livstruende sygdom og hastegrad B, som også er hastende, men hvor patientens liv ikke er truet.
Prioriterer akutte kørsler

Præhospitalet, som har ansvaret for den akutte hjælp, arbejder hele tiden på at blive endnu bedre til at udnytte de samlede resurser og prioriterer naturligvis hurtige ambulancer til livstruede patienter højest.

Trods det stigende pres på regionens ambulancer lykkedes det derfor at overholde servicemålene og endda forbedre responstiden for de akutte kørsler i 2018. Fx viser de nye tal for A-kørsler, at hele 80,3 procent var fremme på under ti minutter. Her er servicemålet, at 75 procent af ambulancerne er fremme på under ti minutter.

For kørsler med hastegrad B er det et servicemål, at 60 procent skal være fremme på under 15 minutter. Dette mål hang lidt i 2017, men er i 2018 trukket op igen fra 58,1 procent til nu 60,5. Også det andet servicemål for B-kørsler, hvor 75 procent af ambulancerne skal være fremme på under 20 minutter overholdes i fin stil med 78,5 procent.

Aktivitet og responstider analyseres løbende

Det er medlemmerne af regionsrådet, der beslutter, hvor hurtigt ambulancerne skal nå frem, og servicemålene er gældende på tværs af hele regionen. I enkelte kommuner eller postnumre kan man derfor godt opleve, at responstiderne ikke ser lige så flotte ud. Regionsrådet følger naturligvis udviklingen løbende og har taget forskellige initiativer til at løfte responstider i udvalgte områder.

- Det er et logistisk puslespil at sikre, at de mest syge får ambulancen hurtigst, og de nye tal ser rigtig flotte ud. Samtidig har vi et vågent øje på de særlige udfordringer med responstiderne i de mere tyndtbefolkede områder. I 2018 har vi fx oprettet tre nye fremskudte ambulancebaser i Ryomgård, Vinderup og Ry for på sigt at forbedre responstiderne i disse områder, fortæller formand for Hospitalsudvalget, Henrik Gottlieb Hansen (S).

Regionens servicemål på det akutte område er som nævnt gældende for regionen som helhed. Regionen opgør dog også responstider på kommune- og postnummer, som kan ses i vedhæftede rapport. Rapporten kan også findes på www.rm.dk.

FAKTA: Om ambulancer og visitation af patienter

 • Rapport om overholdelse af servicemål i Præhospitalet 2018
  Præhospitalet har ansvaret for den akutte hjælp, herunder visitationen af patienter.
 • En sundhedsfaglig vurdering afgør, hvilken hastegrad og dermed hvilken hjælp patienten har brug for.
 • Hastegrad A er, når patientens tilstand vurderes at være livstruende eller muligt livstruende.
 • Hastegrad B er, når patientens tilstand vurderes hastende, men ikke livstruende.
 • Ca. en tredjedel af ambulancekørslerne sker på baggrund af
  1-1-2 opkald fra borgere.
 • Resten af kørslerne bestilles direkte fra praktiserende læge, vagtlæge eller hospitalet.
 • Læs mere på præhospitalets hjemmeside

Yderligere info