Regionsrådet uddeler i marts første del af de regionale kulturudviklingsmidler på cirka 4 mio. kroner. Der er indstillet 13 projekter med kompetenceudvikling og netværk på tværs af regionen som fællesnævner.

Bedre mediekundskab til skoleelever, styrket samarbejde om dans, klassiske symfonier til syv specifikke steder i Region Midtjylland og kunstig intelligent læsning af håndskrevne ark fra stadsarkiverne.

Sådan lyder et lille udpluk af de 13 kulturprojekter, regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling netop har indstillet til støtte fra regionens kulturudviklingspulje.

Fælles for projekterne, der samlet indstilles til knapt 4 mio. kroner, er fokus på at opbygge nye kompetencer og på at udvikle stærke netværk på kulturområdet på tværs af kommunegrænserne i regionen. På samme måde byder alle de 13 projekter på aktiviteter i mere end en af regionens 19 kommuner.

- Vi har gennem de seneste mange år oplevet en stærk opblomstring af kulturlivet i hele den midtjyske region. Det bygger bl.a. på godt samarbejde mellem de mange kulturaktører, og det ønsker vi som region at være med til at understøtte endnu mere, siger formand for Udvalg for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V).

 

Udover de 13 indstillede projekter foreslår udvalget også støtte til midtjyske aktiviteter på "Kulturmødet på Mors", der på kulturområdet har udviklet sig til et vigtigt mødested for kulturaktører, politikere og borgere.

Et stort år for kulturen

Udover de 13 projekter indstiller udvalget også til regionsrådet, at der gives støtte på i alt 200.000 kroner til fire midtjyske projekter på Kulturmødet på Mors. Kulturmødet har udviklet sig til at være et vigtigt forum for politikere, kunstnere, kulturfolk og borgere, og også disse projekter er kendetegnet ved at have netværk, debat og kulturudvikling som centrale temaer.

Endelig indstilles det, at der gives støtte på 300.000 kroner til åbning af Europæisk Kulturregions festival "Genopdag", der løber af stablen til juni. I Europæisk Kulturregion bygger regionen og de 19 kommuner videre på samarbejdet omkring Kulturhovedstadsåret 2017, og festivalen byder på talrige arrangementer i hele regionen.

- jeg glæder mig til at følge kulturlivet i Region Midtjylland i 2019. Erfaringen viser, at samarbejde og partnerskaber på kulturområdet åbner for helt nye muligheder. Det er de indstillede projekter gode eksempler på, siger næstformand for Udvalg for Regional Udvikling Flemming Knudsen (S).

Regionsrådet tager endelig stilling til ansøgninger til kulturudviklingspuljen på sit møde 27. marts.

Fakta

  • Der er to årlige ansøgningsrunder for de regionale kulturmidler i 2019. Næste runde har ansøgningsfrist til september.
  • Den samlede pulje til kulturudvikling er på 10,7 mio. kroner

  • I alt 18 projekter er indstillet til at få del i de regionale kulturudviklingsmidler i første runde 2019 – i alt cirka 4,3 mio. kroner. Herunder fire projekter på Kulturmødet på Mors og støtte til åbningsarrangement på Europæisk Kulturregions festival i juni.

  • Læs mere om Europæisk Kulturregion (ekstern hjemmeside)

  • Se støttebeløb og kort beskrivelse af de indstillede projekter herunder. Find de samlede projektbeskrivelser 

Flere oplysninger

 

 

 

 

Her skaber kulturprojekterne aktivitet

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Indstillede projekter

Sølund Musikfestival: Music Unites Europe (MUE): internationalt seminar for musikere med et udviklingshandicap, der afvikles sammen med Sølund Musikfestival i Skanderborg i juni 2019.

Aarhus Stadsarkiv: Demokratiets rødder: Digitalisering - via maskinlæring til automatisk genkendelse af håndskrift – af sogne- og byrådsprotokoller i samarbejde mellem stadsarkiver og frivillige.

Filmby Aarhus: POV - Media Literacy: Udbredelse af point of view (POV) metode så flere lærere og elever får hævet deres niveau indenfor mediekundskab og filmproduktion. Bl.a. etablering af tre POV-videnscentre.

Horsens Musik- og Balletskole: DanseKRAFT: Regionalt netværk med deltagelse af en række kulturskoler og teaterskoler i regionen, der udbyder dansekunstneriske aktiviteter for herigennem at styrke dansen som kunstnerisk felt i hele regionen.

Landsforeningen Børn, kunst og Billeder: Netværk for børn og unge for at samle og synliggøre den visuelle kunst gennem fællesskaber, som styrker netværk og motivation.

Bora Bora: Internationalt residency center for dans skal udvikle dansen i regionen og styrke samarbejder og metoder på tværs af regionen og skabe tværfaglige internationale relationer.

Lydenskab: Vores historie genfortalt: Én symfoni til syv steder i syv kommuner. De musikalske, tværkunstneriske værker skabes med udgangspunkt i nære, lokale historier gennem inddragelse af lokale borgere, foreninger, skoler, kunstnere m.m.

Aarhus Jazz Orchestra: Jazzfabrikken Aarhus Jazz Orchestra: Udviklingsprojekt med fokus på det musikalske vækstlag og talentudvikling inden for rytmisk musik på tværs af regionen.

Secret Hotel: Symposiet Earthbound 2020: Fire arbejdsophold mellem én kunstner og én forsker i forskellige dele af Region Midtjylland samt symposium i Aarhus over fire dage. Temaet er forholdet mellem mennesker og natur midt i klimakrisen.

Aarhus Litteratur Center: BOGGODS: Forprojekt om netværk for litteratur for mikroforlag, boghåndværkere, forfattere og andre, der eksperimenterer med litteratur, bogkunst og boghåndværk.

Horsens Teaterfestival: Scenekunst og sundhed: Samarbejde med Aprilfestival og Performing Arts Platform, om netværks- og formidlingsarrangementer om erfaringer fra scenekunsten om kultur og sundhed.

Foreningen GRASSLAND: Projekt STOL: Borgerinvolverende udviklingsprojekt for design, kunst og håndværk med udgangspunkt i Sallings kulturarv som møbelindustri-område og tværregionalt netværk af museer, borgere, kunstnere, håndværkere mv. som mål

Fermaten: Netværk for talentudvikling indenfor rytmisk musik: Netværk af spillesteder uden for Aarhus, der skal fremme talentudvikling blandt unge inden for rytmisk musik.

Kulturmødet på Mors: Aktiviteter fra Midtjyske Museers udviklingsråd, Scenekunstnetværket, Børne og Ungekulturnetværket samt”Nordic Culture Camp". Dertil laver Region Midtjylland en række egne initiativer på Kulturmødet. (I alt 200.000 kroner).