01.11.2019

I uge 45 går sygeplejersker fra Aarhus Universitetshospital igen i år på gaden for at teste sårbare borgere i Aarhus for tuberkulose

Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital Aarhus starter mandag 4. november en ugelang indsats i tæt samarbejde med væresteder, cafeer og behandlingssteder for at undersøge udsatte borgere på gaden i Aarhus for tuberkulose. Disse borgere kan have svært ved selv at mærke symptomer på sygdom, og ofte har de andre ting at kæmpe med, så helbredet kommer ikke i første række.

- Det er borgere, som ofte ikke selv opsøger sundhedsvæsenet, men det har vist sig, at de tager positivt imod tilbuddet om en test, hvis sundhedsvæsenet opsøger dem. Målet er at begrænse smittespredningen blandt disse borgere, siger Henrik Gottlieb Hansen (S), formand for Hospitalsudvalget i Region Midtjylland.

Formindsket smittespredning

Sidste efterår var sygeplejerskerne også på gaden for at teste for tuberkulose, og da viste tre prøver sig at være positive for tuberkulose. To af de smittede havde endnu ingen symptomer, og de kunne derved hurtigere komme i behandling, hvilket formentlig har givet dem et mildere sygdomsforløb.

Flemming Laursen er næstformand i de hjemløses landsorganisation, SAND, i Østjylland, og han er selv tidligere blevet testet.

- Tuberkulose er en grim sygdom, og det er vigtigt så mange som muligt bliver testet. Modstanden fra gadens folk er, at hvis du får sygdommen og får medicin imod den, skal du samtidig holde op med at drikke i en periode. Så, nogen undgår det og bliver ikke undersøgt. Når det er så smitsomt, er der også brug for god oplysning, så folk ikke deler en flaske med gud og hver mand eller deler en cigaret, siger Flemming Laursen.

Desuden formindskes risikoen for smittespredning af prøvetagning og behandling, for tuberkulose smitter ikke, når man har været i behandling i 14 dage. En borger med ubehandlet tuberkulose vil i gennemsnit smitte 10-15 personer.

- Vi skal have forekomsten af tuberkulose længere ned, og det kræver en ekstra indsats for at finde tilfælde af tuberkulose så tidligt, at man endnu ikke kan smitte andre. Det har vist sig at være muligt, når man screener for tuberkulose i risikogrupper, siger Pernille Hauschildt, som er ledende overlæge på afdelingen for Lungesygdomme på Aarhus Universitetshospital.

En nem adgang til at blive testet

Gadesygeplejersker og ansatte på Sundhedsklinikker i Aarhus Kommune samt frivillige fra Social Sundhed følger i uge 45 udsatte borgere, som ønsker det, til undersøgelse på et af de steder, hvor de kan blive undersøgt for tuberkulose af sygeplejersker fra Aarhus Universitetshospital. Og i løbet af ugen går gadesygeplejersker og sygeplejersker fra Aarhus Universitetshospital sammen på gaden og tilbyder test af sårbare borgere.

- Det er vigtigt at finde smittede aarhusianere med tuberkulose, så vi kan hjælpe dem og undgå spredning af tuberkulose. Vi gør det nemt for sårbare borgere at blive testet, siger rådmand Jette Skive (DF), Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.

Tuberkulose er en sjælden sygdom i Danmark, men den florerer blandt sårbare borgere. Har man svækket immunforsvar, dårlig ernæringstilstand og stort alkoholforbrug, har man en særlig risiko for at udvikle sygdommen. Samtidig er sårbare borgere ofte længe om at henvende sig til sundhedsvæsenet med symptomer på sygdom, og det kan øge smittespredningen.

- Vi ved, at hjemløshed og helbredsproblemer som regel går hånd i hånd, og at socialt udsatte borgere ikke altid selv finder det let at opsøge den lægehjælp og behandling, som de har behov for. Derfor er det af stor betydning, at vi har opsøgende indsatser, som sigter mod at styrke sundheden blandt sårbare borgere. Det er afgørende, ikke blot for helbredet nu og her, men for vores arbejde med på sigt at komme hjemløsheden til livs,” siger Kristian Wurtz (S), rådmand, Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Fakta

Tuberkulose

 • Tuberkulose er en infektionssygdom, som forårsages af smitte med en bakterie.
 • På verdensplan blev 10 mio. mennesker i 2018 syge af tuberkulose. I Danmark blev der i 2018 anmeldt 291 nye tilfælde af tuberkulose.
 • På verdensplan døde ca. 1,5 millioner mennesker i 2018 af tuberkulose, hvilket gør tuberkulose til den største dræber blandt alle kendte infektionssygdomme, foran sygdomme som HIV, malaria og influenza.
 • Tuberkulose kan forekomme i mange af kroppens organer, men det er kun personer med tuberkulose i lungerne, der kan smitte andre.
 • Raske personer er meget lidt modtagelige for at blive syge af tuberkulosebakterien, men hvis man i forvejen er svækket fx af anden sygdom, bliver man lettere syg.
 • Ved mistanke om tuberkulose kan man få taget et røntgenbillede af lungerne, og få undersøgt opspyt fra lungerne for tuberkulosebakterier på Lungecentret på Aarhus Universitetshospital.
 • Regionerne har ansvaret for at opspore tuberkulose blandt borgere med særlig høj risiko for tuberkulose.
 • Tuberkulose kan helbredes fuldstændig, og behandlingen varetages af hospitalet. Tuberkulose bliver behandlet med antibiotika gennem seks måneder. Hvis man har lungetuberkulose vil man efter cirka 14 dages behandling ikke længere kunne smitte andre.

Sårbare borgere kan blive undersøgt for tuberkulose følgende steder i Aarhus i uge 45:

 • Mandag d. 4. november | Kl. 8.30-14.30, Kirkens Korshærs varmestue, Nørre Allé 25, 8000 Aarhus C
 • Tirsdag d. 5. november | Kl. 9.00-14.00, Sundhedsklinikken, Center for Misbrugsbehandling, Sumatravej 3, 8000 Aarhus C
 • Onsdag d. 6. november | Kl. 13.00-18.00, Forsorgshjemmet Tre Ege, Årslev Møllevej 15, 8220 Brabrand
 • Torsdag d. 7. november | Kl. 8.30-14.30, Værestedet, Jægergårdsgade 107, 8000 Aarhus C
 • Fredag d. 8. november | Kl. 8.30-14.00, Forsorgshjemmet Østervang, Trankær Mosevej 25, 8310 Tranbjerg J

Kontaktpersoner

 • Ledende overlæge Pernille Hauschildt, Lungesygdomme, Aarhus Universitetshospital, tlf. 2311 2076
 • Specialeansvarlig sygeplejerske i tuberkulose Leni Oldenborg, Lungesygdomme, Aarhus Universitetshospital, tlf. 2026 6614
 • Sara Kristensen Projektleder – Sundhedsstrategi og Forebyggelse 4185 9472
 • Kristian Wurtz (S), rådmand, Sociale Forhold og Beskæftigelse, tlf. 4043 1213
 • Jette Skive (DF), rådmand, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Tlf. 2165 9958
 • Henrik Gottlieb Hansen (S), Formand for Hospitalsudvalget i Region Midtjylland, tlf. 2129 9726, hansen@rr.rm.dk
 • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer
 • Kontakt til Flemming Laursen, næstformand, SAND: Via Thomas Chemnitz, pressechef, Sundhed og Omsorg, tlf. 4185 7752