10.10.2019

Postdoc, læge, ph.d Anne Hammer Lauridsen har fået forskningsbevilling på 3,5 mio. kr. fra Kræftens Bekæmpelse. Midlerne  skal bruges til at starte to ph.d. projekter.

Postdoc, læge, ph.d. Anne Hammer Lauridsen har modtaget en stor forskningsbevilling fra Kræftens Bekæmpelse på 3,5 mio. kr. til forskning i celleforandringer på livmoderhalsen.

Til daglig er Anne, som led i sit hoveduddannelsesforløb, travlt optaget af sit arbejde på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest. Derudover er hun post. doc. ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet (AU).

- Midlerne fra forskningsbevillingen skal bruges til at starte to ph.d. projekter, med base i Herning på Gyn-Obs, med mig som projektleder, fortæller Anne Hammer Lauridsen.

Den ene kandidat er allerede fundet, og den anden skal findes snarest.

Formålet med projektet, der starter i foråret 2020, er at optimere diagnosticeringen og behandlingen af kvinder med moderate celleforandringer i håb om, at det kan medføre at risikoen for livmoderhalskræft reduceres for denne patientgruppe.

Bedre viden – bedre rådgivning

- Med bedre viden kan vi rådgive kvinderne bedre i forhold til, om de bør få en operation eller gå til løbende kontrol hos lægen, siger Anne Hammer Lauridsen og tilføjer.

- I de fleste andre vestlige lande bliver alle kvinder med moderate celleforandringer behandlet med et keglesnit, som er en operation, hvor man fjerner den del af livmoderhalsen, hvor celleforandringerne sidder. Men da et keglesnit øger risikoen for for tidlig fødsel, og celleforandringer i mange tilfælde forsvinder af sig selv, bliver unge danske kvinder i stedet anbefalet at gå til hyppige kontroller hos lægen.

- Men der mangler viden om risikoen for at udvikle kræft senere i livet, når kvinder ikke bliver opereret ved moderate celleforandringer. Derfor vil vi undersøge, hvad risikoen er for, at disse kvinder udvikler svære celleforandringer og livmoderhalskræft.

Anne Hammer Lauridsen blev læge i 2009, og har i årene derefter oparbejdet et imponerende internationalt forskningsnetværk, og hun har desuden publiceret en lang række artikler.

Flere forskningsophold i udlandet

Ad flere omgange har Anne været på forskningsophold i USA, og disse ophold har været medvirkende til forskningsprojektet, der nu snart går i gang. Specifikt et ophold på University of New Mexico i 2014-15 skiller sig ud, og professor Patti Gravitt (nu University of Maryland), som Anne mødte under opholdet, er nu en af flere samarbejdspartnere i forskningsprojektet.

Til projektet er desuden tilknyttet samarbejdspartnere fra England og Holland. 

Yderligere oplysninger

Forsker Anne Hammer, Tlf. 2349 4736, ahlauridsen@clin.au.dk

 

38-årige Anne Hammer Lauridsen har fået penge til at lede to forskningsprojekter vedr. celleforandringer og livmoderhalskræft. Foto: Søren Braad Andersen, Kommunikation, Hospitalsenheden Vest