27.09.2019

Tirsdag d. 1. oktober 2019 ser en ny Hukommelsesklinik dagens lys på Regionshospitalet Holstebro. Klinikken er et helt nyt tværspecialiseret samarbejde mellem tre specialer – nemlig neurologien, psykiatrien og geriatrien.

Et samarbejde, som vi venter os meget af, fortæller ledende overlæge Birgitte Forsom Sandal fra Neurologisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest.

- Fra 1. oktober vil de tre specialer fysisk sætte sig sammen og målrettet arbejde på at give udredningen af demens et kvalificeret løft. Vi håber, at det tætte samarbejde vil give mærkbar og positiv synergi i arbejdet med demensudredning, siger Birgitte Forsom Sandal.

Specialerne samarbejder

Planen er, at repræsentanter fra specialerne skal mødes hver tirsdag for bl.a. at sikre, at patienterne udredes, "det rigtige sted" – enten i neurologien, i psykiatrien eller i geriatrien.

Som følge af den nationale demensplan 2025 skal der i Region Midtjylland oprettes i alt tre specialiserede hukommelsesklinikker - alle knyttet til de neurologiske afdelinger.  Udover Holstebro skal der være fælles hukommelsesklinikker i Aarhus og Viborg.

Når hukommelsesklinikkerne er oppe at køre, vil det betyde, at de praktiserende læger kun har én indgang til henvisninger for udredning af demens.

Fakta

  • Antallet af danskere med demens er i stigning, og det skønnes, at ca. en tredjedel af alle personer over 80 år vil udvikle en eller anden form for demens.
  • Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomme i hjernen, som er kendetegnet ved kognitivt svigt, svigt af følelsesmæssig kontrol og svigtende evne til at udføre praktiske daglige aktiviteter.
  • Hvert år registreres ca. 7.700 nye tilfælde af demens i Landspatientregistret.

Flere oplysninger

  • Ledende overlæge Birgitte Forsom Sandal, Neurologisk Afdeling, tlf. 78437000
Foto: Region Midtjylland

Birgitte Forsom Sandal, ledende overlæge på Neurologisk Afdeling i Holstebro, håber at det tætte samarbejde i den nye Hukommelsesklinik mærkbart og positivt kan løfte demensudredningen.