20.04.2020

Nyt samarbejde betyder, at Aarhus Universitetshospital kan fordoble kapaciteten fra cirka 1.200 til cirka 2.400 daglige test for coronavirus. De første tests i det nye samarbejde blev gennemført onsdag.

For at sikre og forøge kapaciteten til at teste for coronavirus indgår Klinisk Mikrobiologi ved Aarhus Universitetshospital et nyt samarbejde med den aarhusianske biotechvirksomhed BioXpedia.

Hele verden er for tiden på jagt efter de samme kritiske ressourcer, som er nødvendige for at kunne foretage test for coronavirus. Derfor er det især vanskeligt at få leveret tilstrækkeligt af de reagenser, der skal til for at oprense den RNA (arvemateriale), som skal analyseres for virus.

På Klinisk Mikrobiologi har man derfor valgt at kigge efter andre muligheder. Løsningen er fundet hos BioXpedia lige på den anden side af gaden. På Aarhus Universitetshospital er man glade – og helt trygge – ved det nye samarbejde.

"Den nye metode til at få oprenset arvemateriale er state of the art. Samtidig er den ikke afhængig af de reagenser, som hele verden kæmper om, og vi har sørget for at købe stort ind af de nødvendige materialer," siger Svend Ellermann-Eriksen, der er ledende overlæge på Klinisk Mikrobiologi på Aarhus Universitetshospital.

Hos BioXpedia er man glad for at kunne hjælpe, og virksomhedens ansatte er klar til at yde en ekstra indsats for at øge testkapaciteten på Aarhus Universitetshospital.

- Da vi hørte, at der var mangel på tests, sagde vi, at det her kan vi hjælpe med. Opsamling af RNA er et af vores specialer, så vi er rigtig glade for, at samarbejdet nu er en realitet, så vi kan hjælpe med at øge antallet af tests, siger Mogens Kruhøffer, direktør og stifter af BioXpedia.

Hos BioXpedia holder man nu laboratoriet åbent fra morgen til aften på alle hverdage, og man har ansat en ekstra laborant, så vagtplanen kan holdes også i tilfælde af sygdom.

Samarbejde giver mulighed for langt flere test

Det nye samarbejde betyder, at Aarhus Universitetshospital fremover har en ekstra mulighed for at teste personer, der er mistænkt for at have covid-19. Samlet set vil man fremover kunne teste cirka 2.400 prøver om dagen mod cirka 1.200 før samarbejdet. Og der er endda mulighed for at skrue yderligere op for kapaciteten.

De testformer, man har brugt indtil nu, kører videre som hidtil.

Den nye testform fungerer på en lidt anden måde. Prøveforberedelsen og selve coronavirkusanalysen sker begge på hospitalets klinisk mikrobiologiske afdeling på samme måde som hidtil, men den mellemliggende oprensning af RNA sker hos BioXpedia. Helt konkret vil ansatte fra hospitalet bærer bakker med 96 prøver ad gangen over Palle Juul-Jensens Boulevard, hvor BioXpedia oprenser det RNA, som skal analyseres.

Oprensningen af RNA sker ved, at prøverne overføres til bakker med et silica-filter i bunden, som binder RNA når prøver centrifugeres, mens andre molekyler passerer igennem. Herefter kan rent RNA frigives fra filteret ned i en ny bakke, der passer ind i hospitalets testsystemer.

Efterfølgende bæres prøverne retur til hospitalet, hvor de analyseres og eventuel coronavirus påvises. Den nye metode til oprensning af RNA er en anelse mere tids- og mandskabskrævende end den almindelige, men sikkerheden er lige så høj. Proceduren med prøvetagning og analyse på hospitalet sikrer, at alle GDPR-regler overholdes.

Aarhus Universitetshospital har købt stort ind af de nødvendige ressourcer til det nye samarbejde. I øjeblikket ligger der kits til 27.000 tests, og der er bestilt til yderligere 150.000.

Flere oplysninger 

  • Svend Ellermann-Eriksen, Ledende overlæge, dr.med., ph.d., Klinisk Mikrobiologi, tlf. 7845 5600 / 3092 2401 / svenelle@rm.dk
  • Mogens Kruhøffer, stifter og direktør (CEO) BioXpedia, ph.d., tlf. 2819 2682 / mkruhoffer@bioxpedia.com