25.08.2020 

Med en bæredygtig rensemetode har Region Midtjylland fået fjernet en stor forurening efter et tidligere renseri i Boulstrup. Det betyder, at forureningen ikke længere udgør en risiko for drikkevandsforsyningen til Odder Kommunes borgere. 

Hent pressemeddelelse som pdf.

For seks måneder siden blev der sat strøm til det store anlæg, der har varmet jorden op under renseriet og suget den afdampede forurening op. Nu er anlægget slukket, og resultaterne viser, at der er fjernet ca. 585 kg klorerede opløsningsmidler fra jorden og grundvandet på stedet. 

Boulstrup 1055_Nedlagt renseri_PM_NielsÅgeSkovbo_beskaaret_1024.jpg

Det nedlagte renseri i Boulstrup nær Odder. Under bygningerne gemt sig en stor forurening med klorerede opløsningsmidler efter renseridrift for år tilbage. Forureningen var gemt under området under bl.a. bygningerne, som ses på billedet. Med en renseteknik, hvor jorden opvarmes til 100 grader, kan forureningen dampes væk. På den måde kunne bygningerne også bevares. Foto: Niels Åge Skovbo.

- Vi er meget tilfredse med, at vi nu har fået bugt med den gamle forurening og den trussel, forureningen ville være for drikkevandet i Odder Kommune. Vores estimater forud for oprensningen viste ca. 600 kg forurening, så det har vist sig at holde meget godt stik i forhold til de resultater, vi har fået efter oprensningen. Det er en af de meget store forureninger i Region Midtjylland, som nu er væk, siger Jørgen Nørby (V), formand for Udvalg for Regional Udvikling.

Fortsat overvågning ved Boulstrup

Der er dog som forventet en lille og svag restforurening udenfor det område, hvor det har været muligt at dampe forurening væk. Det vurderes dog, at restforureningen ikke vil udgøre en risiko for den fremtidige vandindvinding på Odder Vandværk.

For en sikkerheds skyld vil Region Midtjylland lave boringer, så der løbende kan tages prøver af grundvandet i området for at holde øje med, at restforureningen ikke strømmer med grundvandet på en måde, så det kommer i nærheden af drikkevandsboringerne lige udenfor Boulstrup.

- Det er en lettelse, at vi nu er kommet af med den tikkende bombe, som den store forurening reelt har været for vores kommunale drikkevandsforsyning i Odder. Nu behøver vi ikke længere være bekymrede, og vi har fuld tillid til, at regionen holder godt øje med de sidste forureningsrester og selvfølgelig griber ind, hvis det mod forventning skulle blive et problem, siger Ole Lyngby Pedersen (V), formand for Miljø, Teknik og Klimaudvalget, Odder Kommune. 

Boulstrup luftfoto_illustration_forurening_1024x550px.png

Kort med markering af forureningen, hvoraf størstedelen af forureningen var gemt under renserigrunden. Tre kommunale drikkevandsforsyningsboringer  ligger tæt på Boulstrup. Regionen vil nu holde øje med restforureningen, så den ikke kommer til at påvirke drikkevandsforsyningen. Illustration: Region Midtjylland 

Bæredygtig oprensningsmetode

Renseri-forureningen i Boulstrup var en af de større enkeltstående forureninger i regionen. Oprensningen har kostet ca. 14 mio. kroner. Ofte vil oprensning indebære en opgravning forureningen, men det var ikke muligt og heller ikke det mest bæredygtige i Boulstrup.

- Vi skulle jo bevare en bygning på det mest forurenende sted, og det kunne vi ved at dampe forureningen væk. Og netop den metode er bæredygtig, blandt andet fordi vi ikke skal transportere jord langt på vejene, og vi har valgt at bruge vindmøllestrøm til oprensningen. Vi skal jo hele tiden have bæredygtigheden i baghovedet, siger Flemming Knudsen (S), næstformand for Udvalg for Regional Udvikling.

Region Midtjylland og Odder Kommune håber at kunne invitere til en markering af den færdige oprensning på renserigrunden i Boulstrup i begyndelsen af oktober, hvor lokale og andre interesserede kan få mere information om oprensningen og resultaterne.

Fakta vedr. oprensningen i Boulstrup

   

 • Der er fjernet ca. 585 kg klorerede opløsningsmidler. 

 • Forureningen er fjernet ved at varme jorden (5.000 kubikmeter jord) op til 100 grader, så forureningen damper væk og kan suges ind i et anlæg.
 • Miljøvirksomheden Krüger har stået for anlægget. 

 • Rensning af den tidligere renserigrund i Boulstrup koster ca. 14 mio. kroner. (Region Midtjylland har årligt ca. 40 mio. kroner til undersøgelser og løsninger (afværge), der sikrer, at jordforurening ikke påvirker grundvand eller indeklimaet i boliger på forurenede grunde.) 

 • Undersøgelser har vist, at forureningen kunne påvirke vandforsyningen inden for ca. 50 år, hvis der ikke blev grebet ind. 

 • Læs mere på boulstrup.rm.dk 

Kontakt

   

 • Udvalget for Regional Udvikling, Region Midtjylland Jørgen Nørby (V), tlf. 2945 5261 / jorgen.norby@rr.rm.dk 

 • Næstfmd., Udvalget for Regional Udvikling, Region Midtjylland Flemming Knudsen (S), tlf. 2021 8423 / knudsen@rr.rm.dk 

 • Miljø, Teknik og Klimaudvalget, Odder Kommune
  Ole Lyngby Pedersen (V), tlf. 2840 1576 / ole.pedersen@odder.dk

 • Kontorchef, Jordforurening, Region Midtjylland, Morten Bondgaard, tlf. 2933 5564 / morten.bondgaard@ru.rm.dk