16.12.2020

Regionsrådet har i dag vedtaget, at indstille STX-tilbuddet på Dollerupvej i Aarhus midtby til lukning. Den samlede kapacitetsindstilling for det kommende skoleår blev efter en længere debat vedtaget af et flertal i regionsrådet.

Regionsrådet har nu vedtaget den indstilling til kapacitet på regionens ungdomsuddannelser, der skal meldes ind til Børne og Uddannelsesministeriet i starten af 2021. Herunder besluttede et enigt regionsråd at indstille en nedlæggelse af Aarhus Gymnasiums STX-tilbud på Dollerupvej i Aarhus midtby.

- Der ligger en lang dialog og politisk drøftelse forud, og det er klart, at en nedlæggelse af et STX-tilbud ikke er noget, vi tager let på. Men det er en nødvendig beslutning, hvis vi skal sikre en langsigtet ansvarlig fordeling af STX-kapaciteten i Aarhusområdet. Derfor er jeg glad for, at hele regionsrådet bakker op om den, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Geografi, diversitet og elev-ønsker

For de øvrige STX-tilbud i Fordelingsudvalg Øst besluttede et flertal i regionsrådet, at der fastlægges et kapacitetsloft i forhold til deres indmeldte kapacitet. Det gælder Marselisborg Gymnasium, Egaa Gymnasium, Aarhus Statsgymnasium, Aarhus Katedralskole, Risskov Gymnasium, Favrskov Gymnasium og Skanderborg Gymnasium.

- Fordeling af kapacitet er et komplekst puslespil, og derfor er der behov for en fortsat stram kapacitetsstyring på et antal gymnasier. I Favrskov og i Skanderborg er der en bekymring for, om det indmeldte kapacitetsloft giver mulighed for at indfri alle 1. prioritetsansøgninger fra lokalområdet. Skulle den situation opstå, er vi dog åbne for at se på en løsning i stil med den, der blev fundet i Skanderborg i indeværende år, siger Jørgen Nørby (V).

 

AarhusTech_IMG_E1375_1024px.jpg

STX-tilbuddet på Dollerupvej indstilles til lukning af et enigt regionsråd efter en lang dialog og politisk drøftelse. 

Forbehold for kapacitetsindstilling

Kapacitetsindstillingen for Fordelingsudvalg Vest, Syd og Nord blev vedtaget af et enigt regionsråd. Før regionsrådsmødet var der stillet to ændringsforslag til indstillingen af den øvrige kapacitet i Fordelingsudvalg Øst. Det ene stillet af SF's medlemmer i regionsrådet, der bl.a. ønskede, at regionsrådet udover lukningen af tilbuddet Dollerupvej vedtog en strammere kapacitet for Marselisborg Gymnasium og Katedralskolen end det indstillede. Det andet ændringsforslag var stillet af DF, K, LA og Å med ønske om et varigt kapacitetsloft på 10 klasser for gymnasierne i Aarhus midtby. Begge disse ændringsforlag faldt.

Jacob Isøe Klærke (SF) og Susanne Buch (SF) samt Rasmus Foged (Å), Jakob Rixen (LA), Nicolaj Bang (K), Steen Thomsen (DF), Lone Langballe (DF) og Ole Revsgaard Andersen (DF) stemte således imod den del af regionsrådsbeslutningen, der vedrører kapacitet på de øvrige STX-tilbud i Fordelingsudvalg Øst.

Flere oplysninger

Et enigt regionsråd besluttede at indstille en nedlæggelse af Aarhus Gymnasiums STX-tilbud på Dollerupvej i Aarhus midtby.

 

Et enigt regionsråd at indstille en nedlæggelse af Aarhus Gymnasiums STX-tilbud på Dollerupvej i Aarhus midtby.

Fakta

 • Regionsrådet koordinerer den samlede indsats i regionen for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser. Herunder den geografiske placering og kapaciteten på det almene gymnasium (STX) og HF. Regionsrådets koordinering sker i samarbejde med gymnasierne, der alle er selvejende institutioner.
 • Regionsrådet skal informere Børne- og Undervisningsministeriet om den samlede kapacitetsfastsættelse for gymnasierne i regionen senest den 1. februar 2021.
 • Administrationens forslag til kapacitetsfastsættelse har været sendt i høring hos gymnasierne i perioden 2.-13. november 2020 for at give mulighed for en dialog om kapacitetsfastsættelsen.
 • Administrationens forslag tager udgangspunkt i, at så mange elever som muligt kan få opfyldt deres første prioritet, og at antallet af elevflytninger minimeres.
 • Samtidig er der også behov for en stram kapacitetsstyring for at adressere de udfordringer, der er på gymnasieområdet:
  • Polarisering i de store byer, hvor unge søger mod gymnasier, hvor der i forvejen går mange elever, der har samme baggrund som en selv.
  • Udviklingen i søgemønstre, hvor eleverne i stigende grad søger mod de større byer. Det gør sig gældende for omegnsgymnasier i nærheden af de større byer.
  • Faldende ungdomsårgange. Det gør sig primært gældende for gymnasier beliggende uden for de større byområder.
 • Læs regionsrådets dagsordenspunkt med bilag her