08.12.2020

Covid-19 satte en stopper for afviklingen af konferencen Kultur som sundhedsfremme, men nu er Region Midtjylland klar med en stærk digital erstatning. Oplæg om Kultur på recept, live-debat med WHO og 15 nye inspirationsfilm om kultur og sundhed går i luften på kultursomsundhedsfremme.dk den 9. december 2020.

Danmarks største nationale konference om kultur og sundhed, den udsolgte Kultur som Sundhedsfremme i Aarhus, blev aflyst på grund af coronapandemien.

På konferencen skulle Region Midtjylland, i samarbejde med bl.a. WHO og Sundhedsstyrelsen, have sat fokus på kulturens indvirkning på sundhed som et nyt interessant område med voksende evidens. Kultur og sundhed er også et område, som hospitaler i Region Midtjylland i stigende grad tager til sig.

I stedet for konferencen er Region Midtjylland nu klar med en stærk digital platform som erstatning, der bliver gratis tilgængelig på hjemmesiden kultursomsundhedsfremme.dk d. 9. december.

Inspirationskataloget går online onsdag d. 9. december kl. 8.00.

Følg med her: www.kultursomsundhedsfremme.dk

Hospitalsklovne_1024x650px.jpg

I tæt samarbejde med personalet tilbyder Danske Hospitalsklovne deres hjælp i forskellige roller, hvor det passer ind i behandlingen. Hospitalsklovnene kan være barnets legekammerat og skabe en positiv oplevelse. De kan være brobygger mellem børn, familier og personale og understøtte samarbejdet om behandlingen. Andre gange er deres vigtigste rolle blot at være til stede som barnets vidne i en svær situation. Foto: Danske Hospitalsklovne.

På Kultursomsundhedsfremme.dk kan man blandt andet se Sundhedsstyrelsen og konsulenter fra Niras præsentere resultaterne fra det nationale satspuljeprojekt Kultur på recept, som fire kommuner -  Vordingborg, Nyborg, Silkeborg og Aalborg - har fået satspuljemidler til.

Fra Sundhedsstyrelsen medvirker blandt andre direktør Søren Brostrøm, som vil fortælle om Sundhedsstyrelsens erfaringer med Kultur på recept.

Live-debat med WHO

På åbningsdagen den 9. december kl. 15-16, kan man også opleve en virtuel live-debat om fremtiden for kultur og sundhed, som handler om, hvordan man kan få gjort området til en politisk prioritet på nationalt plan.

Deltagerne er WHO's forskningsansvarlige Nils Fietje fra WHO's regionale kontor i FN Byen i København, Europaparlamentariker Pernille Weiss (K), Regionsrådsformand Anders Kühnau (S), stifter af organisationen MusikBeRiget Lisbeth Sagen, sygeplejefaglig direktør på Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland, Ida Götke, og Anni Syrjäläinen fra Nordisk Kulturfond.

Dagsordenen for live-debatten spiller fint sammen med regionens politik, understreger Anders Kühnau.

- I Region Midtjylland besluttede vi allerede for fem år siden, at kultur og sundhed var et område, som vi ville arbejde med. Vi har siden for eksempel været med til at udbrede læsegrupper for psykisk sårbare, kor for lungesyge og dansegrupper for Parkinson-patienter. Sammen med kommunerne har vi også skabt et nyt regionalt netværk på området og inddraget vores hospitaler, siger Anders Kühnau.

15 nye film med oplægsholdere

Derudover kan man se 15 små nyproducerede film med nogle af de oplægsholdere, der skulle have medvirket ved konferencen. Blandt andre fra Det Jyske Musikkonservatorium, Forfatterskolen PS for psykisk sårbare, Lungeforeningen, Parkinsonforeningen, Creative Business Network, Viborg Bibliotekerne, Danske Hospitalsklovne samt Kunst- og Designmuseet Trapholt.

Der er desuden videoer fra en række internationale aktører, heriblandt WHO, University of Florida og engelske Breathe Arts Health Research. De 15 film er primært korte, simple pitches uden power points, visual effects og andet udenomsværk. Men de rummer fortællingen med det levende ord, formidlet af en vidende og engageret person.

Regionsrådsformand Anders Kühnau (S), holder virtuel velkomsttale den 9. december og ser frem til at offentliggøre det nye inspirationskatalog.

- Når vi nu desværre ikke kan afholde konferencen i Aarhus, er jeg glad for, at vi har fundet en god digital løsning. Det nye inspirationskatalog giver adgang til oplæg fra et væld af spændende mennesker med vidt forskellige baggrunde, som alle kombinerer kunst og kultur med arbejdet for bedre sundhed og trivsel. Det skal vi også lade os inspirere af midt i en coronakrise. Vi skal være opmærksomme på, at der kan være andre veje til sundhed end udelukkende medicinsk behandling, siger Anders Kühnau.

Fakta

 • Kultur kan bidrage til forebyggelse og behandling af psykiske og somatiske sygdomme. Kultur kan også hjælpe til at kunne leve bedre med sygdommene. Den europæiske afdeling af World Health Organization (WHO), udgav i 2019 rapporten "Health Evidence Network synthesis report 69: ”What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being?", der samler al evidensbaseret forskning om feltet Kultur og Sundhed, inden for en bred vifte af fagområder.
 • WHO konkluderer på baggrund af undersøgelserne i rapporten, at initiativer med at bruge kunst og kultur inden for sundhedsfeltet kan være effektive, omkostningslave og lavrisiko supplementer til den mere traditionelle, biomedicinske behandling.
 • Kunst-og kultur aktiviteter kan for eksempel bidrage: Psykologisk (f.eks. øget selvhjulpenhed, håndtering af sygdom og regulering af følelser)
 • Fysiologisk (f.eks. lavere niveau af stresshormon, øget immunforsvar og øget blodomløb)
 • Socialt (f.eks. mindre ensomhed og isolation, øget social support og forbedret social adfærd)
 • Adfærdsmæssigt (f.eks. øget motion, sundere livsstil og udvikling af kompetencer).
 • Region Midtjyllands kultur- og sundhedsinnovationskonsulenter i Regional udvikling har siden 2016 haft en strategisk indsats på området. Det er bl.a. blevet til projektet Tid til læsning med læsegrupper for psykisk sårbare med stress, angst og depression, støtte til at Lungeforeningen har kunnet oprette 10 nye lungekor i regionen, forsøg med livemusik på intensivstuer på Aarhus Universitetshospital samt netværket Kultur, sundhed og beskæftigelse med 10 midtjyske kommuner og Aarhus Universitet.
 • Region Midtjylland har produceret inspirationskataloget med bidrag fra bl.a. Sundhedsstyrelsen og WHO. Inspirationskataloget kommer til at ligge permanent på portalen kultursomsundhedsfremme.dk, som er skabt med støtte af Sundhedsstyrelsen.
 • Få mere information om satspuljeprojektet Kultur på recept her: https://www.sst.dk/da/nyheder/2020/kultur-paa-recept-hjaelper-borgere-med-depression-stress-og-angst

Flere oplysninger:

 • Regionsrådsformand Anders Kühnau (S), kuhnau@rr.rm.dk 
  tlf. 2360 2768
 • Kontorchef for kulturområdet, Henrik Lodberg, Lodberg@ru.rm.dk 
  tlf. 2325 3813
 • Projektleder i Region Midtjylland Mikkel Ottow, ottow@ru.rm.dk,
  tlf. 4092 6709