20.02.20

Direktionen i Region Midtjylland har i dag sendt et forslag i høring blandt medarbejderne om at lukke Højskolebakkens afdeling i Skals ved Viborg. Beboere og medarbejdere er netop blevet orienteret. Forslaget skal behandles i regionsrådet onsdag 25. marts 2020.

Højskolebakken Skals var et af de autismetilbud, der fik voldsom kritik af Socialtilsyn Midt i efterårets tilsynssag mod Specialområde Autisme. Her blev det besluttet at arbejde på at genstarte Højskolebakken og tre andre afdelinger i specialområdet. Dvs. at tilbuddene formelt skulle afvikles og derefter genopbygges med henblik på at opnå en ny godkendelse af socialtilsynet.

Specialområde Autisme har arbejdet intensivt på at forbedre forholdene på de kritiserede afdelinger, men må nu erkende, at man ikke når i mål med de nødvendige forbedringer i Skals. Det handler blandt andet om, at de fysiske rammer er for dårlige og at den korte tidsfrist har medført et stort pres på arbejdsmiljøet.

Højskolebakken i Skals har for tiden syv beboere og 17 fastansatte. Hvis afdelingen lukker, vil medarbejderne blive søgt omplaceret eller blive afskediget i overensstemmelse med regionens retningslinjer.

Det er forventningen, at specialområdet når i mål med genstart af de øvrige døgntilbud. Dvs. Bækketoften og Rugmarken i Hedensted samt Højskolebakken i Thorning.