25.02.2020

Steno Diabetes Center Aarhus har sammen med Region Midtjyllands IT-afdeling og MedTech Innovation Consortium (MTIC) fået knap to mio. kr. til at udvikle et digitalt værktøj, der kan hjælpe personer med type 2-diabetes.

Patienternes data skal analyseres med kunstig intelligens, så værktøjet på sigt kan bruges til at forudsige og forebygge følgesygedomme.

Når man har type 2-diabetes, er man i risiko for at udvikle følgesygdomme, som kan påvirke blandt andet hjertet, nyrerne, øjnene og følesansen i fødderne.

Steno Diabetes Center Aarhus har som del af partnerskabet bag projektet Nybrud fået bevilget 1,870 mio. kr. af Region Midtjylland fra puljen til sundhedsinnovation. Pengene skal bruges til udvikling af et digitalt værktøj, som ved analyse af data skal kunne forudse risikoen for følgesygdomme af diabetes – og dermed forebygge før sygdommene opstår.

Genrefoto, diabetes. Foto: Niels Åge Skovbo 

Genrefoto, diabetes. Foto: Niels Åge Skovbo 

Formand for Regionsrådet i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S), glæder sig over initiativet.

- Næsten en kvart million danskere er diagnosticeret med type 2-diabetes, og følgesygdomme forringer livskvaliteten for mange. Derfor skal vi som region, sammen med vidensinstitutioner og virksomheder, udnytte alle muligheder for at udvikle innovative metoder til behandling og forebyggelse. Det er dette projekt et godt eksempel på, siger Anders Kühnau.

Data findes – nu skal det bruges

Projektet bygger på allerede tilgængelige data i sundhedsvæsenet, som skal kombineres med data, som borgerne selv afgiver - eksempelvis om humør, søvnmønster og fysisk aktivitet.

Den samlede datamængde skal analyseres med hjælp af kunstig intelligens, der på meget kort tid kan analysere gigantiske mængder af data. På den måde kan man finde frem til mønstre i personers livsførelser og sygdomsforløb og dermed gøre det muligt at forudsige, hvilke borgere man kan hjælpe mere hensigtsmæssigt.

Annelli Sandbæk, enhedschef hos Steno Diabetes Center Aarhus, håber, at projektet fører til udvikling af et værktøj, der kan udbredes til hele sundhedsvæsnet.

-  Vi skal udnytte data til at komme tættere på borgerne og finde personerne i risikogruppen tidligt. Det kræver nye måder at analysere data på, og det hjælper bevillingen os med. Det er godt at prøve nye, innovative løsninger, som giver håb om bedre behandling for borgerne, siger Annelli Sandbæk.

Innovation til gavn for patienterne

Innovationen skal foregå gennem et tæt samarbejde mellem borgere, sundhedsaktører, forskere og virksomheder. MedTech Innovation Consortium (MTIC) har til opgave at facilitere samarbejdet.

- Midlerne giver mulighed for at anvende og kombinere data på helt nye måder og kan dermed hjælpe til at finde frem til nye, innovative løsninger til gavn for både borgere og medarbejdere i sundhedsvæsnet. Derfor er vi  utrolig glade for, at Region Midtjylland har bevilget penge fra puljen til sundhedsinnovation til projektet, siger Thomas Holdgård Jensen, projektleder hos MTIC.

Partnerne i projektet er

 • Region Midtjylland – IT
 • Steno Diabetes Center Aarhus
 • MedTech Innovation Consortium 

Kontakt

 

 • Regionsrådsformand Anders Kühnau (S), kuhnau@rr.rm.dk, tlf. 2360 2768

 • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer 

 • Enhedschef for Steno Diabetes Center Aarhus, Annelli Sandbæk: anesnd@rm.dk, tlf. 2128 2073 

 • Projektleder for MedTech Innovation Consortium, Thomas Holdgaard Jensen: thj@mtic.dk, tlf. 6016 8673

Fakta

   

 • Innovationsprojektet går også under navnet "Nybrud". Formålet er at give alle borgere med type 2-diabetes mulighed for at leve det gode liv med en balance mellem højst mulig livskvalitet, optimal behandling af deres sygdom og størst mulig uafhængighed af sundhedsvæsenet.

 • Bevillingen på 1,870 mio. kroner er politisk bevilget fra regionens pulje til sundhedsinnovation under de regionale udviklingsaktiviteter. Projektet har et samlet budget på 2,6 mio. kr.

 • Region Midtjyllands udviklingsstrategi understreger, at bedre digitale løsninger er et stærkt redskab, når der skal skabes nye innovative løsninger, f.eks. i forhold til forebyggelse. It-løsninger og brugen af kunstig intelligens er et område, hvor regionen står stærkt i partnerskab med private - f.eks. virksomheder og forskere.

 • Projektet arbejder inden for reglerne i databeskyttelsesloven.
   
 • Sundhedsdata, der bruges i projektet Nybrud, hentes fra forskningsprojektet Tværspor, der er skabt i mellem Odder, Hedensted, Skanderborg og Horsens kommuner, Aarhus Universitet, VIA University College, MedTech Innovation Consortium, Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Horsens. Sundhedsdataen fra Tværspor bliver i Nybrud brugt til at undersøge om der er nye faktorer, der kan forklare sen-komplikationer ift. type-2 diabetes.