Et beslutningsværktøj om dialysevalg udviklet, testet og evalueret på Aarhus Universitetshospital er nu udbredt i næsten hele landet og medfører, at markant flere patienter med nyresvigt vælger hjemmedialyse fremfor hospitalsdialyse.

Patienter med nyresvigt skal i samarbejde med læger og sygeplejerske vælge, hvilken type dialyse de skal behandles med og også vælge, om behandlingen skal foregå hjemme hos dem selv eller på hospitalet. Men hvordan involverer hospitalet patienten i ofte svære og store beslutninger om, hvad der er det rigtige for lige netop ham eller hende?

Det har klinisk sygeplejespecialist og ph.d. Jeanette Finderup på Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital udviklet en metode til, så disse patienter i høj grad er involveret i beslutningstagningen om dialysevalg og derved sikres, at patienterne får den behandling, der er mest passende i netop deres tilfælde.

Flere vil behandles hjemme

Metoden "Fælles beslutningstagning og Dialysevalg" er udviklet og pilottestet på Aarhus Universitetshospital og herefter evalueret på fire hospitaler i Danmark. Evalueringen konkluderer, at beslutningsstøtteværktøjet har ført til, at flere patienter vælger hjemmedialyse fremfor dialyse på et hospital.

- Skiftet i patienternes valg, hvor patienter med nyresvigt vælger hjemmedialyse frem for hospitalsdialyse er markant, og det har metoden uden tvivl medvirket stærkt til. For alle disse patienter betyder det nu, at de i stedet for at skulle til timelange behandlinger på hospitalet tre gange om ugen i stedet kan gå i dialyse i hjemmevante rammer, når det passer ind i deres hverdagsliv, siger klinisk sygeplejespecialist og ph.d. Jeanette Finderup på Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital.  

Mere medindflydelse på behandlingsvalg

72 pct. af de patienter, der sammen med behandleren har anvendt metoden "Fælles beslutningstagning og Dialysevalg", har valgt en hjemmebaseret dialysebehandling og 26 pct. har valgt en hospitalsbehandling.

- Når patienten og professionelle anvender metoden sammen, fører det til, at patienten bliver mere involveret i både egen sygdom og behandling, fordi patienten får ejerskab til beslutninger, forklarer Jeanette Finderup.

- Vores udviklede metode viste, at patienterne gerne ville deltage i beslutningsprocessen, da det udelukkende var 2 pct., som ikke var i stand til at træffe en beslutning med brug af støtteværktøjet, uddyber Jeanette Finderup.

Fakta

  • Cirka 1.000 mennesker skal hvert år træffe beslutning om dialyse på et hospital Danmark
  • Metoden fra Aarhus Universitetshospital vil i 2020 være implementeret på syv hospitaler i Danmark, hvilket svarer til, at mere end halvdelen af landets patienter med nyresvigt får glæde af metoden
  • På ét af hospitalerne steg andelen af patienter, der efterfølgende er begyndt i hjemmebehandling til næsten det dobbelte fra 23 pct. til 44 pct.
  • I dag åbner Center for Forskning i Patientinvolvering på Aarhus Universitetshospital, der netop skal forske i, hvordan patienter, pårørende og sundhedspersonale bedst involveres i pleje og behandling.
    Centret er et samarbejde mellem Region Midtjylland, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Læs mere her: http://www.auh.dk/presse/information-om-auh/nyheder/2020/de-bedste-beslutninger-tager-patient-og-personale-sammen/

Yderligere oplysninger

  • Jeanette Finderup, klinisk sygeplejespecialist og ph.d. på Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital: 7845 2525

Conny fra Aarhus er glad for, at hun ikke skal have dialyse flere gange om ugen på Aarhus Universitetshospital, men at hun i stedet kan få hjemmedialyse i sine vante og kendte rammer.
Fotograf: Tonny Foghmar