15.07.2020 

Klinik for Kikkertundersøgelser, Aarhus Universitetshospital, er Nordeuropas største endoskopicenter. 

Målt på antallet af komplekse undersøgelser af patienter, der dagligt bliver cancerudredt, undersøgt og behandlet (40-45 patienter) i mave og tarm-kirurgisk/medicinsk og lungemedicinsk regi, er Klinik for Kikkertundersøgelser på Aarhus Universitetshospital stor. 

Enheden har ingen screeningsopgaver og få "almindelige" gastroenterologiske endoskopiundersøgelser, da disse primært foretages på regionshospitalerne. Størrelsen er i sig selv ikke en garanti for succes, men den er brohoved for bedre og hurtigere behandling og bedre fleksibilitet mht. tidspunkt for patienterne. 

Én samlet selvstændig endoskopienhed 

Indtil starten af denne sommer var der fortsat en del endoskopier på flere forskellige geografiske lokationer på hospitalet. Med hovedparten af de gastroenterologiske endoskopier og de lungemedicinske endoskopier samlet et sted er meget vundet for patienterne. 

"Det er rigtig godt, at vi har fået samlet alle kikkertundersøgelser ét sted. Det betyder, at vi kan tilbyde patienterne det bedste udstyr, højtspecialiserede læger og sygeplejersker og langt mindre ventetid," siger Niels Christian Bjerregaard, der er overlæge på Mave- og Tarmkirurgi, som Klinik for Kikkertundersøgelser er en del af. 

Kikkertklinik_AUH_Foto: Tonny Foghmar, Aarhus Universitetshospital 

Foto: Tonny Foghmar, Aarhus Universitetshospital 

Tidligere blev kikkertundersøgelserne på akut indlagte patienter foretaget på operationsgangen. Her skulle kikkertundersøgelserne 'kæmpe' om pladsen med andre operationer, både fra Mave- og Tarmkirurgi samt andre specialer. Det betød, at kikkertundersøgelserne tit blev udsat og da ofte til sent om aftenen, natten eller sågar til dagen efter. Også på det område er den nye samlede enhed et fremskridt. 

"Nu udføres de akutte kikkertundersøgelser i løbet af den almindelige dagarbejdstid kl 8-18, og fordi vi selv planlægger og ikke er en decideret operationsgang med de helt særlige hygiejnekrav, en sådan er underlagt, kan vores patienter faktisk tage hjem og vente," siger Lene Rindom, der er oversygeplejerske på Mave- og Tarmkirurgi. 

At alle kikkertundersøgelser nu er samlet, betyder bedre undersøgelsesudstyr for flere patientgrupper herunder børn og personer med forsnævring i spiserøret, da det fastmonterede udstyr i Klinik for Kikkertundersøgelser giver den bedste tekniske kvalitet. Før blev der benyttet transportabelt endoskopiudstyr på Børne-operationsgangen, når der skulle foretages kikkertundersøgelse på børn, men dette udstyr har desværre sine tekniske begrænsninger. 

"Vi har bedre udstyr siddende i loftet på vores faste endoskopistuer, end det vi kan flytte rundt på hospitalet. Når børnene kommer over til os, følger der anæstesisygeplejerske og læge med fra Børne-operationsgangen. På den måde er den nye løsning både tryg for børnene, og de får en undersøgelse og behandling med bedre udstyr," siger Niels Christian Bjerregaard. 

Oven i det har afdelingen reserveret et par tider hver morgen, så de patienter, der ofte har behov for en kikkertundersøgelse med f.eks. udvidelse af spiserøret, kommer, når de selv melder sig med behovet for en udvidelse. Disse patienter bliver prioriteret først på dagen, så de bruger så lidt tid som muligt på hospitalet. 

"Det giver øget livskvalitet for dem, at de ikke skal behandles med faste intervaller eller forbi deres egen læge for at få en henvisning til behandling. Nu kan de komme, når behovet er der, og så hjælper vi dem når det passer bedst for patienten," siger Niels Christian Bjerregaard. 

Eget vaskeri passer på kikkerter for millioner 

Klinik for kikkertundersøgelser råder samlet set over ca. 150 endoskoper. Hvert endoskop koster mellem 250.000 og 750.000 kroner. Der er således udstyr for millioner af kroner. Derfor skal der passes ekstra godt på dem.

"Det er dyrt udstyr, vi arbejder med. Derfor vil vi helst have personale, der er uddannet i og dedikeret til at sikre fuldstændig rene endoskoper og samtidig passe på dem i processen," fortæller Lene Rindom. 

Klinik for Kikkertundersøgelser på Aarhus Universitetshospital har sit eget endoskop-vaskeri. Foto: Tonny Foghmar, Aarhus Universitetshospital 

Klinik for Kikkertundersøgelser på Aarhus Universitetshospital har sit eget endoskop-vaskeri. Foto: Tonny Foghmar, Aarhus Universitetshospital 

Som noget nyt har klinikken sit eget selvstændige endoskop-vaskeri. Efter en manuel rensning af endoskoperne, sluttes de til en af de otte vaskemaskiner. Her bliver de vasket efter den nyeste teknik, så de er rene og klar til brug, når næste patient skal undersøges/behandles. 

Alle endoskoper hænger i aflåste skabe i et rum med videoovervågning, da der er øget risiko for tyveri af det dyre udstyr. Sidste år stjal en Sydamerikansk bande endoskoper i flere europæiske lande, herunder Danmark.