19.05.2020

Gennem de seneste dage er der udtrykt bekymringer med hensyn til, om ytringsfriheden og retten til at fremsætte kritik er under pres i dele af Region Midtjyllands organisation.

Som formandskab i Regions-MEDudvalget tager vi den slags bekymringer meget alvorligt. Vi lægger generelt stor vægt på, at der er åbenhed og dialog om problemer, og at vi forsøger at finde løsninger sammen på tværs af medarbejdere og ledere til gavn for både borgere og ansatte.

Vi lægger stor vægt på, at vi har ytringsfrihed i Region Midtjylland, og at alle ansatte selvfølgelig kan bruge den både kritisk og konstruktivt. Det er der heldigvis løbende mange, der gør, og det bidrager til udviklingen af vores demokratiske samfund, sundhedsvæsenet og vores organisation.

På en stor arbejdsplads som Region Midtjylland med omkring 30.000 ansatte, vil der af og til være udfordringer og samarbejdsproblemer på nogle af vores arbejdspladser, som vi må forsøge at håndtere på bedst mulig vis. Enkeltstående problemer og lokale udfordringer kan ikke bruges til at kendetegne hele organisationen og vores 30.000 kollegers adfærd og samarbejde.

I Regions-MEDudvalget lægger vi stor vægt på, at problemer søges løst på baggrund af bl.a. vores 3 værdier, herunder dialog, og at lokale problemer, så vidt muligt løses lokalt. Inddragelse af MED- og arbejdsmiljøorganisationen er her vigtige kanaler til at søge at løse udfordringer på en arbejdsplads gennem samarbejde og dialog.

Det er vores grundlæggende opfattelse, at det generelt sker – og at vi via dialog i langt de fleste tilfælde kan løse problemer med samarbejdet på den enkelte arbejdsplads.

Vi har et velfungerende og værdsat MED-system, og vi vil opfordre til, at man bruger MED-systemet, når der er problemstillinger, der er behov for at "løfte op". Både medarbejdere og ledere er altid velkomne til rejse problemstillinger via MED-systemet, og vi vil som medarbejder- og ledelsesrepræsentanter gøre vores bedste for at hjælpe til med at løse udfordringer.

I den forbindelse er det vigtigt, at der er den fornødne tid til dialog, især hvis problemerne er af alvorlig karakter. Derfor er det til tider nødvendigt at bede om lidt tålmodighed, så der reelt er tid til at søge at løse problemerne. Vi opfordrer alle kolleger til at arbejde konstruktivt med at få løst udfordringer, til gavn for både borgere og øvrige kolleger.

I dag vil vi foreslå Regions-MEDudvalget, at alle arbejdspladser i Region Midtjylland i løbet af de næste 6 måneder skal evaluere samarbejdet og dialogen i hverdagen.

Vi ønsker at afdække, hvordan vi i dag udlever Region Midtjyllands værdi om dialog og få input til, hvad vi eventuelt kunne gøre bedre.

Evalueringen af arbejdspladsens samarbejde og dialog vil starte i Regions-MEDudvalget og derefter finde sted i Hoved-MEDudvalg og Lokal-MEDudvalg – og efterfølgende vil vi opsamle hovedpointerne i Regions-MEDudvalget.   

Flere oplysninger

  • Pernille Blach Hansen, Regionsdirektør, tlf. 4026 8056
  • Anja Toftbjerglund Laursen, Kredsformand DSR, tlf. 2965 5802
  • Jette Ohlsen, Sektorformand FOA, tlf. 4027 2527