22.12.2021

Regionsrådet har åbnet op for ansøgninger til Region Midtjyllands kulturudviklingsmidler i 2022. Der er 9,2 millioner i puljen i alt, og den første del uddeles allerede i foråret med ansøgningsfrist 28. februar.

Efter et par hårde år og med flere aktuelle restriktioner er kulturlivet fortsat stærkt udfordret af coronasituationen. Men nu er der hjælp at hente for kulturaktørerne i Region Midtjylland. Regionsrådet har nemlig offentliggjort, at der i 2022 uddeles i alt 9,2 millioner kroner til udviklingsprojekter inden for kulturområdet.

- Kunst og kultur spiller en vigtig rolle for vores samfundsudvikling, sundhed og trivsel, og derfor prioriterer vi også området højt i Region Midtjylland. Det vil vi fortsat gøre, og det er selvfølgelig ekstra vigtigt lige nu, hvor vi stadig oplever alvorlige konsekvenser for kulturlivet som følge af pandemien, siger regionsrådsformand, Anders Kühnau (S).

Både store og små projekter

Der gives både støtte til større udviklingsprojekter, som gennemføres i partnerskaber mellem flere kulturaktører på tværs af regionen, og op til 100.000 kroner til mindre kulturprojekter.

- Vi ønsker med de regionale kulturmidler at skabe flere samarbejder på tværs af regionen, da vores erfaringer er, at det kan betyde stor udvikling i kulturlivet. Vores placering og størrelse som region giver rigtig gode muligheder for at arbejde med videndeling og partnerskaber på tværs af både geografi, kunstneriske genrer og med andre samfundsområder som for eksempel sundhed, bæredygtighed og landdistriktsudvikling, siger Jørgen Nørby (V), formand for Udvalg for Regional Udvikling.

Europæisk kulturregion 2019_foto_Gorm Branderup.jpg

Børnekulturhuset i Aarhus er blandt tidligere modtagere af de regionale kulturudviklingsmidler. Billedet er fra Børnekulturhusets festival i sommeren 2019, der var en del af programmet i Europæisk Kulturregions festival GENOPDAG. Foto. Gorm Branderup/Skæg & Ballade.

Informationsmøder i januar

Der afholdes to digitale informationsmøder om de regionale kulturudviklingsmidler d. 17. og 20. januar 2022. Læs mere om kulturpuljen og tilmeld dig informationsmøderne her

 

Fakta

 

 • Den samlede pulje til kulturudvikling er på knap 14,5 millioner kroner i 2022. Udover kulturudviklingsmidlerne bruges puljen bl.a. på finansiering af samarbejdet med kommunerne i regionen i Europæisk Kulturregion, en pulje indenfor kultur- og sundhedsområdet, medfinansiering af Den Jyske Kunstfond og den internationale indsats Genvej til Europa.
 • Der er to ansøgningsfrister til de regionale kulturudviklingsmidler i 2022. Den første er allerede 28. februar, hvor 4,7 mio. kroner udmøntes. For at opnå støtte fra puljen, er det et krav, at projekter understøtter et eller flere af den regionale kulturpolitiks indsatsområder samt et eller flere af politikkens tre tværgående udviklingsspor.

 

 • Indsatsområder i Region Midtjyllands kulturpolitik
  • Regionalt kultursamarbejde
  • Udvikling og eksperimenter
  • Kultur og sundhed
  • Kultur og landdistrikter
  • Børne- og ungekultur

 

 • Tværgående udviklingsspor
  • FN’s verdensmål og bæredygtighed
  • Internationalisering
  • Viden og kompetencer

 

Læs mere om indsatsområder, udviklingsspor og find hele den regionale kulturpolitik her: https://www.rm.dk/regional-udvikling/det-gode-liv-i-hele-regionen/kultur/kulturpolitik/