06.12.2021

Ledende bioanalytiker, Lene Sofia Sørensen, fra Hospitalsenhed Midt, er ansat som ny ledende bioanalytiker i Nuklearmedicin og PET på AUH pr. 1. januar 2022.

Nuklearmedicin og PET på AUH udfører diagnostik og behandling ved hjælp af klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske metoder.

- Vi er rigtig glade for, at have rekrutteret Lene Sofia Sørensen til AUH. Hun er en erfaren leder med høje faglige ambitioner og kender både området og Region Midtjylland rigtig godt. Lene Sofia er optaget af høj faglig kvalitet og ligeledes, at medarbejderne trives. Vi er sikker på, at hun sammen med ledende overlæge, Ate Haraldsen, vil bringe afdelingens udvikling endnu videre. Vi glæder os til samarbejdet og er på hospitalets og afdelingens vegne glade for, at der nu er en komplet afdelingsledelse i Nuklearmedicin og PET, siger oversygeplejerske, Susanne Lauth, på vegne af hospitalsledelsen på AUH.

Omfattende ledelseserfaring

Ledende bioanalytiker, Lene Sofia Sørensen, er uddannet bioanalytiker i 2003 og arbejdede fra 2005 til 2014 som afdelingsbioanalytiker og souschef på Klinisk Biokemisk Afdeling på Hospitalsenheden Vest (HEV). Fra 2014-2015 var hun afdelingsbioanalytiker i Mikrobiologisk Afdeling Midt-Vest på HEV, inden hun for en kortere periode blev afdelingsbioanalytiker på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på AUH i 2016.

Ultimo 2016 blev Lene Sofia ledende bioanalytiker for Patologi i Hospitalsenhed Midt.

Ved siden af sin afdelingslederstilling i Patologi har hun påtaget sig ekstra ledelsesfunktioner, hvor hun således var leder af en afdeling af den Regionale Specialtandpleje fra 2019-2021 og ligeledes leder af COVID-19 Testcenter Viborg og Silkeborg fra april til september i 2020.

Lene Sofia Sørensen har en sundhedsfaglig diplomuddannelse fra 2011 og en MPG Master i offentlig ledelse fra Syddansk Universitet i 2015. Ligeledes har hun deltaget i Region Midtjyllands lederuddannelse Alkymisten.

Lene Sofia Sørensen er 42 år gammel, gift, har to børn og bosiddende i Vildbjerg ved Herning.

Fra 1. januar 2022 udgør afdelingsledelsen i Nuklearmedicin og PET på AUH af ledende overlæge Ate Haraldsen og ledende bioanalytiker Lene Sofia Sørensen.