11.02.2021

I en årrække har den regionsfinansierede indsats Ditbarnsfremtid arbejdet for at klæde især forældre på til at tale om uddannelse med deres børn. Nu rundes projektet af – men erfaringerne, produkterne og resultaterne lever videre.

Gennem tre år har indsatsen Ditbarnsfremtid, der er finansieret af de fem regioner, produceret blandt andet samtalehæfter, podcasts, film og portrætter af rollemodeller for at inspirere til gode og reflekterede samtaler om uddannelse.

Nu lukker projektet, men de mest efterspurgte materialer og produkter er i trygge hænder. De er nemlig blevet overdraget til aktører som Børne- og Undervisningsministeriet, regionerne og EUK (tidligere UU Danmark) med talerør direkte ud til de unge, forældre, vejledere og grundskolelærere.

Det glæder Kira Gilling Hansen, der har været projektleder på Ditbarnsfremtid siden starten i 2016.

- Det er rart at tænke på, at vi har produceret nogle materialer, som får et liv, selv om Ditbarnsfremtid lukker ned. Det viser, at vi har lavet noget, som har en værdi for andre, siger Kira Gilling Hansen.

Forældre som ressource

En evaluering af Ditbarnsfremtid, som COWI har lavet for regionerne, viser, at projektet har bidraget med en ny tilgang til, hvordan forældre kan inddrages i deres børns uddannelsesrejse. Konkret har produkterne givet både fagfolk og ikke mindst forældre værktøjer til at indgå som en reflekteret dialogpartner i de unges løbende refleksion over uddannelse og arbejdsliv.

Blandt de vejledere, som COWI har interviewet i forbindelse med evalueringen, er der enighed om, at Ditbarnsfremtid har leveret nogle højkvalitetsprodukter.

- Produkterne fra Ditbarnsfremtid er af meget høj kvalitet og har været med til at bygge bro fra uddannelsessystemet, erhvervslivet, jobcenteret og til de politiske beslutningstagere i kommunen. Erfaringerne fra projektet kan medvirke til, at vi som samfund skifter fokus i vores måde at tale om uddannelse med vores unge på. Vi skal ikke gøre forældre til uddannelsesvejledere, der ved alt, men i stedet se dem som en værdifuld ressource, der kan hjælpe deres børn med at lære at træffe valg, siger Yrsa Høyer, der er UU-vejleder i UU-Kolding.

Hun fortæller, at UU-vejlederne i Kolding Kommune har uddelt Ditbarnsfremtids samtalehæfter med otte gode råd til den gode dialog om uddannelses- og karriereveje ved forældremøder i 8. og 9. klasse. Desuden er projektets podcastserie ’Samtaler om uddannelse’ blevet lagt på UU-Koldings egen hjemmeside og delt med både elever, forældre og erhvervslivet.

- Det har haft stor betydning, at den fælles regionale indsats har trukket på et stort netværk af samarbejdspartnere. Det brede samarbejde har understøttet den åbne dialog og nysgerrigheden omkring ungdomsuddannelserne, og de erfaringer, der er skabt i indsatsen, kommer vi til at tage med videre i arbejdet med regional uddannelsespolitik, siger Jørgen Nørby, formand for Udvalg for Regional Udvikling i Region Midtjylland.

Se film om projektet og dets resultater. 

 

  • Ditbarnsfremtid er en forældreindsats, som bl.a. har til formål at styrke erhvervsuddannelsernes image samt inspirere forældre til at udforske erhvervsuddannelserne.

  • Projektet er finansieret af de fem danske regioner med U/NORD som projektejer – og har kørt siden 2016. Ditbarnsfremtid 2.0 har kørt i tre år og slutter 1. marts.
  • Mere end 200.000 samtalehæfter med gode råd til samtalen mellem forældre eller vejledere og den unge er afsat. Hæfterne giver inspiration til, hvordan forældre kan tale uddannelse med deres børn.
  • Podcastserien Samtaler om Uddannelse har især fokus på de unges overvejelser og dilemmaer i spændingsfeltet uddannelsesvalg og arbejdsliv. De er nemme at anvende i den kollektive og virtuelle grundskolevejledning, og har vist sig særlig værdifuld under nedlukningen pga. COVID-19.
  • Desuden er der skabt fokus på bæredygtighed gennem en række cases med engagerede rollemodeller fra erhvervsuddannelserne, der med udgangspunkt i et projekt de arbejder med, er med til at vise, at erhvervsskoler også arbejder med store samfundsrelevante emner som bæredygtighed og FN's verdensmål.
  • Indsatsen er gennemført i et samarbejde med erhvervs- og SOSU-skoler, uu-vejledere, brancheforeninger, uddannelsessekretariater, grønne videnspartnere, Tænketanken DEA, DEG, Danske SOSU Skoler m.fl.
  • Læs mere og find materialer på ditbarnsfremtid.dk

Flere oplysninger

  • Kira Gilling Hansen, projektleder Ditbarnsfremtid, tlf. 9133 0136, kgh@unord.dk
  • Yrsa Høyer, UU-vejleder i UU-Kolding, tlf. 4033 9496, mail. yrho@kolding.dk
  • Jørgen Nørby, udvalgsformand, Regional Udvikling, Region Midtjylland,  tlf. 2945 5261, mail. norby@rr.rm.dk