12.02.2021

Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner har taget et nyt klimaregnskab i brug, der viser de vigtigste lokale indsatsområder i kampen for den nationale målsætning om 70 pct. reduktion af klimagasser. Det nyeste regnskab afslører, at landsdelen Midtjylland skal halvere udledningen frem mod 2030.

9,8 ton. Så meget CO2 og andre klimagasser (CO2-e) udleder hver indbygger i gennemsnit i Midtjylland hvert år, og det tal skal cirka halveres frem mod 2030, hvis regionen som helhed skal leve op til det nationale klimamål. Det viser et nyt klimaregnskab, som Region Midtjylland har udviklet sammen med en række partnere.

Klimaregnskabet indeholder mere præcis viden, om hvor udledningen af CO2-e kommer fra. Det viser samtidig, at den geografiske Region Midtjylland i 2018 har reduceret udledningen med knap 37 pct. i forhold til basisåret 1990, og at der dermed mangler en reduktion på yderligere 33 pct. i forhold til basisåret for at indfri en 70 pct. besparelse i 2030.

- Vi har som samfund og land målet i sigte, men vi må også erkende, at der er langt igen. Derfor skal alle dele af samfundet arbejde sammen om at få udledningen ned. Det kræver først og fremmest overblik. Her kan regionen spille en vigtig rolle i arbejdet på tværs af sektorer. Den rolle tager vi bl.a. på os med de nye klimaregnskaber, siger formand for regionsrådet Anders Kühnau (S).

Viser vej til reduktion

Klimaregnskabet er en videreudvikling af de tidligere energiregnskaber, som regionen hvert andet år siden 2007 har lavet sammen med kommunerne. Det nye regnskab medtager flere sektorer – herunder land- og skovbrug – og giver dermed et mere præcist overblik over den lokale udledning. På den baggrund har Region Midtjylland fået udarbejdet et virkemiddelkatalog med inspiration og forslag til handlinger, der kan nedbringe klimatrykket på baggrund af de indsatsområder, klimaregnskaberne identificerer.

- Klimaregnskaberne betyder, at vi kan sætte ind, der hvor vi kan gøre en forskel. Det er en af de ting, vi som region kan hjælpe kommunerne med i forhold til klima. Fx vil arealanvendelse ofte udgøre en markant del af det samlede klimatryk i de store landkommuner, mens det i bykommunerne er andre ting. Det har vi nu et langt bedre overblik over, og dermed mulighed for at sætte mål, der både er ambitiøse og realistiske. Samtidigt har vi fået et katalog over konkrete handlemuligheder, som kan bruges til inspiration bredt, siger kontorchef for bæredygtighed og miljø i Region Midtjylland, Rolf Johnsen.

Samarbejde om klimaplaner

Region Midtjylland arbejder aktivt for at omstille samfundet, så det bliver grønnere og mere klimavenligt. Både i forhold til regionens egne aktiviteter, hvor en ny bæredygtighedsstrategi netop er vedtaget og i den geografiske region. Her samarbejder regionen tæt med kommuner og virksomheder om klimatilpasning og grøn omstilling. Bl.a. i det landsdækkende partnerskab mellem regionerne, kommunerne og RealDania: DK2020 – klimaplaner for alle danske kommuner. Også i det samarbejde bliver det nye klimaregnskab allerede brugt til at skabe grundlag for handling.

Find det seneste klimaregnskab og læs mere her.

Find virkemiddelkatalog udviklet på baggrund af klimaregnskabet her. 

Fakta
  • Region Midtjylland har siden 2007 i samarbejde med de 19 kommuner fået udarbejdet energiregnskaber, som har kortlagt energiforbrug og CO2-udledning. I løbet af 2020 er en opdateret version af regnskabet taget i brug.
  • Det nye klimaregnskab medregner flere sektorer og giver mulighed for at relatere tallene til Folketingets målsætning om 70 pct. redaktion af CO2-e udledningen (CO2 og andre klimagasser) frem mod 2030 i forhold til 1990.
  • Tidligere har energiregnskabet vist en udledning på 4,9 ton CO2-e per indbygger for den geografiske Region Midtjylland. Det nye klimaregnskab opgør mere retvisende udledningen til 9,8 Ton CO2-e per indbygger.
  • For at indfri den nationale 2030 målsætningen kræves en reduktion på 5,15 Ton CO2-e pr. indbygger. Dette vil reducere udledningen til målsætningen, der svarer til 4,65 Ton CO2-e per indbygger.
  • Region Midtjylland havde i 2018 reduceret udledningen med knap 37 pct. i forhold til basisåret 1990. Dermed mangler en reduktion på yderligere 33 pct. i forhold til basisåret for at indfri en 70 pct. besparelse i 2030.
  • Det nye klimaregnskab er udviklet i samarbejde mellem Region Midtjylland, Samsø Energiakademi, PlanEnergi, Samsø Kommune og Aarhus Universitet
  • Klimaregnskabet danner bl.a. grundlag for klimaplaner i de kommuner, der deltager i DK2020, der er lanceret af KL, de danske regioner og Realdania.
  • DK2020 sætter fokus på grøn omstilling, cirkulær økonomi og klimatilpasning ved at understøtte det kommunale arbejde med udviklingen af klimaplaner der skal leve op til Paris-aftalen.

Flere oplysninger

  • Regionsrådsformand, Anders Kühnau (S), tlf. 2360 2768, kuhnau@rr.rm.dk
  • Kontorchef, klima og bæredygtighed, Rolf Johnsen, tlf. 2962 0830, mail. johnsen@ru.rm.dk