04.01.2021

Region Midtjyllands syv vaccinationscentre i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro bliver tirsdag den 5. januar taget i brug for de første sårbare, visiterede borgere. 

Den første runde af COVID-19 vaccinationer af plejehjemsbeboere nærmer sig sin afslutning. Derfor er der nu kapacitet til at tage fat på de første vaccinationer af sårbare, visiterede borgere i Region Midtjyllands syv vaccinationscentre. Det sker i dagene 5.-7. januar.

- Det er fantastisk, at vi allerede nu kan begynde at tilbyde vaccinationer mod COVID-19 til de første borgere, som ikke bor på plejehjem eller er frontpersonale i kommunerne eller på hospitalerne. I første omgang er der kun tale om tilbud til en mindre udvalgt gruppe, men jeg glæder mig til, at vi snart kan brede tilbuddet ud til mange flere, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

De mest sårbare først

For at kunne blive vaccineret som en af de første i regionens vaccinationscentre skal man være visiteret til det af sin læge eller kommune. Det er Sundhedsstyrelsen der fastlægger kriterierne for, hvem kommunerne og lægerne skal visitere og prioritere først.

I første omgang drejer det sig om sårbare og ældre borgere, som er i særlig risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb. Det kan for eksempel være ældre borgere, der nok klarer sig i eget hjem, men er afhængige af hjælp til personlig pleje og det praktiske. Det kan også være borgere med tilstande eller sygdomme som betyder, at de er særligt udsatte for et alvorligt forløb, hvis de bliver smittet med COVID-19.  

Afvent invitation til vaccination

Borgere, der er visiteret til vaccination, modtager invitation til vaccination i e-boks (papirbrev, hvis man er undtaget fra Digital Post.)

Invitationen indeholder information om, hvordan man booker tid til vaccination. Der SKAL bookes tid på forhånd.

I første omgang bliver der åbnet for booking af cirka 4.500 tider til vaccination fordelt over dagene 5. – 7. januar, og de bliver fordelt ligeligt mellem de syv vaccinationscentre i henholdsvis Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro.

Borgere, der ikke modtager invitation til vaccination i denne omgang, får tilbud om vaccination senere jf. den prioritering og rækkefølge, Sundhedsstyrelsen har fastlagt.

Tidspunktet afhænger af, hvor mange vacciner Danmark modtager og hvornår.

Kontakt