23.06.2021

Alle væsentlige beslutninger omkring oprensningen af generationsforureningen ved Høfde 42 skal træffes af de folkevalgte regionsrådspolitikere, og så skal der fokus på informationsarrangementer for borgerne. Det slog regionsrådet i dag fast.

Det er Region Midtjylland, der har ansvaret for oprensning af generationsforureningerne efter pesticidproduktion i 1950-60'erne på Harboøre Tange i Vestjylland. Derfor er det også regionsrådet, der skal træffe alle væsentlige beslutninger i processen.

- Regionen er bygherre på det, der bliver vores hidtil største enkeltstående oprensningsprojekt, og som regionens folkevalgte politikere skal vi selvfølgelig træffe de store beslutninger omkring oprensningen. Men vores beslutninger skal naturligvis bygge på faglige og økonomiske vurderinger fra de, der er fagligt klædt på til det. Derfor er det den helt rigtige struktur, vi i dag har besluttet. siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Med dagens beslutning ligger det fast, at regionsrådet skal beslutte bl.a. udbudsstrategi, projektforslag (udbudsvinder) og ændringer i projektet med væsentlig betydning for økonomi og gennemførelse. Herudover vil udvalget for regional udvikling og regionsrådet løbende blive orienteret om, hvordan projektet skrider frem. Arbejdet med oprensningen forventes at vare ca. fem år og forventes at koste ca. 250 mio. kroner. 

Oprensningen får en økonomisk følgegruppe 

Regionsrådet besluttede også at nedsætte en økonomisk driftsfaglig følgegruppe med repræsentanter fra regionen som ansvarlig for oprensningen samt Miljøstyrelsen og Auriga Industries A/S, som finansierer oprensningen på Høfde 42. 

Følgegruppen skal bl.a. koordinere og vurdere anmodninger om betalinger i henhold til den aftalte udbetalingsplan. På regionsrådsmødet foreslog Enhedslisten, SF og Alternativet at nedsætte yderligere en følgegruppe med repræsentanter fra regionsråd, byråd og lokale borgergrupper. Det forslag blev ikke vedtaget.

- I medierne har der været noget kritik af, hvordan en følgegruppe skal sammensættes. Men det her er en driftsfaglig og økonomisk gruppe, og sådan en er vi nødt til at have til så stor en opgave. Følgegruppens blik på økonomien er jo med til at sikre et beslutningsgrundlag for os som politikere. Det konflikter ikke med, at vi vil have mest mulig åbenhed og gennemsigtighed, så alle kan følge med i arbejdet og i de politiske beslutninger, vi træffer omkring oprensningen, understreger Anders Kühnau (S).

Ifølge udvalgsformand Jørgen Nørby (V) fra udvalget for regional udvikling hører politikere og andre lægfolk ikke hjemme i en driftsøkonomisk følgegruppe.

- Vi ønsker, at de faglige og økonomiske folk har rum til deres arbejde. De skal jo sikre, at vi politikere og offentligheden generelt kan få vished for fremdrift og resultater og stille de spørgsmål, der må være behov for. Det er en myte, at vi ønsker at holde offentligheden ude. Vi er kun interesseret i at skabe tryghed omkring oprensningen, og det gør vi ved at kommunikere og være åbne om det, der sker omkring oprensningen. Det kan vi sagtens gøre uden at lave særlige følgegrupper for udvalgte borgere, for vi mener, at borgerne skal have lige adgang til informationen, siger Jørgen Nørby.  

Foto af skiltet på stranden ved Høfde 42 med teksten "Indkapslet depot med kemikalieaffald".

Skiltet på stranden ved Høfde 42. Foto: Region Midtjylland 

Min. to årlige borgermøder  

Regionsrådet besluttede i dag, at der skal minimum to gange om året skal holdes borgermøder og forskellige informationsarrangementer, som er åbne for alle. Mødernes karakter og hyppighed vil naturligt afhænge af aktiviteterne i oprensningsprojektet på høfden.

Region Midtjylland havde det første corona-udsatte borgermøde den 14. juni. De offentlige møder om oprensningen er for alle borgere, organisationer og andre interesserede.

Hjemmesiden harboøretange.rm.dk opdateres også løbende, når der er nyt. Via hjemmesiden er det muligt at abonnere på nyheder, der handler om generationsforureningerne. 

Fakta

   

  • Cheminovas deponering af kemikalieaffald ved Høfde 42 på Harboøre Tange skete i 50’erne og 60’erne med tilladelsen fra staten, som også selv deponerede kemikalieaffald på stedet. Opgaven for oprensningen er placeret ved Region Midtjylland. 

  • Giftdepotet på Høfde 42 blev i sommer/efterår 2006 indkapslet med en 600 meter lang og 14 meter dyb jernspuns, der sikrer Vesterhavet mod udsivning af forurening. Spunsvæggen blev finansieret af Ringkjøbing Amt og staten. 

  • Det er vurderet, at kemikaliedepotet i dag indeholder over 100 tons forurenende stoffer, herunder 7 tons kviksølv. Størstedelen af forureningen består af stoffet parathion, der bl.a. har været brugt til insektbekæmpelse i landbruget. 

  • I december 2020 besluttede partierne bag Finansloven 2021, at der skulle afsættes 630 mio. kroner over fem år til den første fase af en oprensning af generationsforureninger i Danmark. I denne fase skal der bl.a. renses op på Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund på Harboøre Tange. Desuden giver Auriga Industries A/S (tidl. ejer af Cheminova), der er et datterselskab under Aarhus Universitets Forskningsfond, et engangsbeløb på 125 mio. kroner til oprensning ved Høfde 42. I 2019 blev der desuden øremærket 50 mio. kroner på finansloven til forureningerne ved Harboøre Tange. 

  • Der kendes i dag 10 generationsforureninger i Danmark. Tre af dem ligger på Harboøre Tange syd for Thyborøn i Vestjylland og stammer fra kemikalieproduktion fra virksomheden, som dengang hed Cheminova. Se mere på generationsforurening.dk

  • Læs mere på: harboøretange.rm.dk  

Kontakt