17.05.2021 

Når Region Midtjylland skal rense op efter generationsforureningen ved Høfde 42, bliver det med COWI som wingman. Rådgivningsvirksomheden har vundet opgaven som bygherrerådgiver. COWI skal levere specialviden og dermed bistå regionen med at komme sikkert og bæredygtigt i mål med oprensningen. 

COWI kommer de næste år til at bistå Region Midtjylland, når den komplekse oprensning af kemikaliedepotet ved Høfde 42 på Vestkysten mellem Thyborøn og Harboøre skal i gang. 

- Oprensning af en generationsforurening kræver mere specialiseret ekspertviden, end vi selv har in-house i regionen. Det er vigtigt for os, at oprydningen på Høfde 42 bliver så effektiv og bæredygtig som muligt. Derfor har vi brug en bygherrerådgiver. COWI skal ikke styre projektet med oprensningen, men derimod levere ekspertise og være vores faglige sparringspartner og vagthund undervejs. Det samarbejde ser vi meget frem til, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S). 

Hoefde42_spuns_marts21_RM_1024x650px.jpg

Foto fra optrækning af "reference-spuns" fra Høfde 42 i marts 2021. Undersøgelse af den optrukne spuns viste, at den 600 meter lange spunsvæg omkring kemikaliedepotet er stærk. Foto: Rune Borre-Jensen Region Midtjylland.

Ekspertise og bæredygtighed fra COWI 

Som bygherrerådgiver skal COWI assistere både før, under og efter oprensning. Det er fx i forbindelse med planlægning og udbud, men også under selve oprensningen og efterfølgende reetablering af strandområdet, hvor der skal føres tilsyn og laves kontroller. 

- For COWI er det her en af de vigtigste opgaver i lang tid. Vi glæder os utroligt meget til at hjælpe Region Midtjylland med at få sat det første grønne punktum for Cheminova-forureningerne, så den skjulte forurening på kanten af Vesterhavet ikke længere kaster skygger over fortællingen om Danmark som bæredygtigt foregangsland. Forureninger i denne kaliber er heldigvis en undtagelse. Så meget des vigtigere bliver det at bruge vores erfaring fra håndteringen af denne sag til at løse de øvrige generationsforureninger, siger projektdirektør i COWI Anders Plovgaard. 

Ud over selve oprensningen er der et andet bæredygtigt aspekt, der handler om formidling af den viden, der kommer af oprensningsarbejdet. Sammen med VIA University College Horsens vil COWI invitere studerende og undervisere til at få konkret indblik i arbejdet. 

- Vi ser meget frem til at bruge projektet som løftestang for viden om miljøbeskyttelse. Høfde 42 giver både anledning til at lære af fortidens synder og mulighed for at indsamle og dele den nyeste viden om, hvordan man griber sådan en miljøudfordring bæredygtigt an, siger Anders Plovgaard, der skal lede COWI's bygherrerådgivning på projektet og stå i spidsen for et hold af flere end 20 erfarne specialister fra ind- og udland. 

Rådgivning er pengene værd

Kontrakten med COWI beløber sig til ca. 12 mio. kroner for hele projektperioden. I Region Midtjyllands afdeling for jordforurening er man sikker på, at det er alle pengene værd, selv om det kan lyde af mange penge. 

- Jeg vil sige, at vi ikke har råd til at undvære en bygherrerådgiver på så stort et projekt. For det kan blive rigtig dyrt ikke at gøre det rigtigt første gang, og det er trods alt en lille del af den samlede projektsum på ca. 250 mio. kroner. Vi ved selv rigtig, rigtig meget om jordforureninger. Men vi får brug for hjælp til fx kemisk viden, viden om kystsikring og risiko for oversvømmelser og om rensemetodernes konsekvenser for omgivelserne, forklarer leder af Region Midtjyllands jordforureningskontor Morten Bondgaard. 

I aftalen med COWI er der en option, der omfatter bygherrerådgivning i forhold til at rense op på Cheminovas gamle fabriksgrund ikke langt fra Høfde 42. Den gamle fabriksgrund er også en generationsforurening og af næsten samme omfang og karakter som Høfde 42-depotet. 

1_hoefde42_spuns_low-6_1024px.jpg

Da en referencespuns blev trukket op i marts 2021, havde regionen brug for specialisthjælp til at måle styrken på jernet. Det var en specialist fra COWI, der bistod med den opgave. Foto: Rune Borre-Jensen, Region Midtjylland. 

Oprensning i udbud til efteråret 

I morgen den 18. maj mødes projektfolk fra COWI og Region Midtjylland for at planlægge arbejdet. Sideløbende er de indledende undersøgelser på høfden i gang, så opgaven med at rense op kan komme i udbud – formentlig til efteråret. I marts blev jernspunsen, der indkapsler forureningen, undersøgt. Og i de her uger er geotekniske undersøgelser i gang for at få mere nøjagtig viden om undergrundens stabilitet. 

Undersøgelserne er vigtig viden for de firmaer, der vil byde på opgaven med at rense op ved Høfde 42. Forventningen er, at arbejdet med at rense op kan gå i gang i 2. halvår 2022. 

Region Midtjylland holder informationsmøde den 14. juni 2021 på Lemvig Gymnasium. Her kan interesserede få mere at vide om oprensningen og processen. 

   

  • Forureningen ved Høfde 42 skete tilbage i 1950’erne og 60’erne i forbindelse med kemikalievirksomheden Cheminovas udledning af spildevand og deponering af fast affald i klitterne tæt på havet. 

  • Giftdepotet på Høfde 42 blev i sommer/efterår 2006 indkapslet med en 600 meter lang og 14 meter dyb jernspuns, der sikrer Vesterhavet mod udsivning af forurening. Spunsvæggen blev finansieret af Ringkjøbing Amt og staten. 

  • Det er vurderet, at kemikaliedepotet i dag indeholder over 100 tons forurenende stoffer, herunder 7 tons kviksølv. Størstedelen af forureningen består af stoffet parathion, der bl.a. har været brugt til insektbekæmpelse i landbruget. 

  • I december 2020 besluttede partierne bag Finansloven 2021, at der skulle afsættes 630 mio. kroner over fem år til den første fase af en oprensning af generationsforureninger i Danmark. I denne fase skal der bl.a. renses op på Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund på Harboøre Tange. Desuden giver Auriga Industries A/S (tidl. ejer af Cheminova), der er et datterselskab under Aarhus Universitets Forskningsfond, et engangsbeløb på 125 mio. kroner til oprensning ved Høfde 42. I 2019 blev der desuden øremærket 50 mio. kroner på finansloven til forureningerne ved Harboøre Tange. 

  • Der kendes i dag 10 generationsforureninger i Danmark. Tre af dem ligger på Harboøre Tange syd for Thyborøn i Vestjylland og stammer fra kemikalieproduktion fra virksomheden, som dengang hed Cheminova. Se mere på generationsforurening.dk

  • Læs mere på: harboøretange.rm.dk 

 

 

Kontakt

   

  • Regionsrådsformand, Region Midtjylland, Anders Kühnau (S) kuhnau@rr.rm.dk 

  • Formand for udvalget for regional udvikling, Jørgen Nørby (V), tlf. 2945 5261 / mailnorby@rr.rm.dk 

  • Projektdirektør, COWI, Anders Plovgaard, tlf. 4176 6035 / anpl@cowi.com 

  • Kontorchef for jordforureningsområdet, Region Midtjylland, Morten Bondgaard, tlf. 2933 5564 / morbon@rm.dk