06.05.2021

Forberedelserne til oprensning af generationsforureningen ved Høfde 42 i Vestjylland er i fuld gang. I øjeblikket "bores" og måles på stranden. De geotekniske boringer skal give vigtig viden om jorden stabilitet inden oprensningsopgaven sendes i udbud. Borearbejdet ventes at fortsætte nogle uger endnu. 

Firmaet GEO, som specialiseret i geotekniske målinger, hjælper Region Midtjylland med de vigtige målinger. GEO har kørt både en borerig og en særlig CPT-rig på larvefødder ud på stranden ved Høfde 42 mellem Thyborøn og Harboøre. 

Boringer kan vise, hvor stabil jorden er omkring jernspunsen, der under sandet omkranser kemikaliedepotet. De geotekniske boringer kan bl.a. fortælle dybden til fjordleren (den dybe ler, som spunsen er forankret i) og de geotekniske forhold i de aflejringer, der generelt er på ydersiden af spunsen. 

Sikrer rigtige løsninger ved oprensning

De geotekniske forhold er vigtige, hvis der fx skal laves tiltag ift. forankring af spunsen. Det kan komme på tale, hvis oprensningen ved Høfde 42 fx bliver en opgravning af forureningen indenfor spunsen. 

Mens den almindelige borerig sikre, at der kan laves prøver til at beskrive geologien i undergrunden, kan CPT-riggen lave en form for trykprøvning/-sondering. Maskinen presser en CPT-sonde gennem sandet, som måler på jordens "modstand". Ved at koble de to målemetoder får man den bedst mulige undersøgelse af jordens stabilitet. 

Resultaterne af de geotekniske boringer skal altså minimere de usikkerheder, der er for firmaer, som gerne vil give tilbud på at rense op.

De geotekniske boringer fortsætter et par uger endnu, og opgaven med at rense op på Høfde 42 sendes i udbud i 2. halvår 2021. 

Medarbejderbillede Morten Bondgaard

Morten Bondgaard
Kontorchef

E: morten.bondgaard@ru.rm.dk
T: 7841 1916
M: 2933 5564

Kontor: Jordforurening

Anja Melvej Hermansen

 

 

 

 

 

Anja Melvej 
Teamleder - Civilingeniør

E: anja.melvej@ru.rm.dk
T: 7841 1906
M: 2459 7524

Kontor: Jordforurening

Halfdan R. Sckerl

 

 

 

 

 

Halfdan R. Sckerl
Miljømedarbejder

E: Halfdan.Sckerl@ru.rm.dk
T: 7841 1905
M: 2114 4619

Kontor: Jordforurening