01.03.2021

Ambulancer i Silkeborg og Randers samt akutlægebiler i Silkeborg og Viborg overtages nu af Region Midtjylland

Alle ambulancer og akutlægebilen i Silkeborg-området drives fra 1. marts af Præhospitalet. Samtidig hjemtages endnu en ambulance i Randers, så to ud af fire ambulancer og byens akutlægebil nu drives af regionen. Også akutlægebilen i Viborg bliver regional fra 1. marts.

Når borgerne i Silkeborg, Kjellerup, Galten og Randers fremover ringer 1-1-2 og har brug for en ambulance, vil de oftest få hjælp af regionalt ansatte reddere, der ankommer i en regional ambulance. Køretøjerne er nye og bårerne mere behagelige, men ellers kommer borgerne ikke til at mærke forskel.

Kvalitet og tryghed

Region Midtjylland har siden december 2018 hjemtaget flere ambulancer og akutlægebiler, og nu er turen kommet til Silkeborg og omkringliggende byer. Beslutningerne om selv at drive den akutte hjælp tages af regionsrådet, og formanden Anders Kühnau understreger, at borgerne fortsat kan forvente hurtig og god hjælp.

- Det er en klar ambition, at vi fortsat skal sikre trygheden blandt borgerne, og de akutte patienter kan forvente at få præcis den samme høje kvalitet, som de er vant til, siger Anders Kühnau og fortsætter:

- Vi har allerede gode erfaringer med at drive både ambulancer og akutlægebiler. Trods ekstra udfordringer på grund af corona-situationen er alle hidtidige hjemtagelser gået stille og roligt, blandt andet takket være vores dygtige ambulancereddere og præhospitale akutlæger, som hver dag yder deres bedste for at hjælpe patienter i nød.

Fællesskab på ambulancestationer

Ambulancerne og akutlægebilen i Silkeborg fortsætter i første omgang med at arbejde fra de eksisterende stationer, men planen er at de på sigt skal flytte sammen på en ny station. Præhospital direktør Henning Voss er optaget af at skabe et godt arbejdsmiljø.

- De fleste ambulancereddere trives godt med det kollegiale fællesskab og efterspørger aktivt den faglige sparring, som bliver mulig på en lidt større station som i Silkeborg. Men vi har også fokus på arbejdsmiljøet på de mindre stationer og prioriterer både efteruddannelse og kollegastøtteordninger, der tilbyder debriefing efter svære oplevelser. Det skal sikre, at alle får gode sparrings- og udviklingsmuligheder og at nyansatte reddere hurtigt kommer til at føle sig som en del af det arbejdsmæssige fællesskab, siger Henning Voss.  

Den regionale drift af ambulancer i Silkeborg, Galten, Kjellerup og Randers fra 1. marts er endnu et skridt i udmøntning af Regionsrådets beslutning om at hjemtage en større del af ambulancetjenesten.

Fakta om regional ambulancedrift

  • Regionsrådet i Region Midtjylland besluttede i januar 2020 at hjemtage alle akutlægebiler og yderligere 18 af regionens ambulancer, bl.a. i Silkeborg og Randers.

  • Efter udbud af ambulancetjenesten blev det i oktober 2020 besluttet at hjemtage flere ambulancer, således at Region Midtjylland fra 1. december 2021 driver i alt 42 af regionens 70 ambulancer.

  • Fra 1. marts 2021 skal Regionens Præhospital drive 4 ambulancer i Silkeborg, 1 i Galten og 1 i Kjellerup samt i alt 2 regionale ambulancer i Randers.

  • marts overtager Præhospitalet desuden 2 akutlægebiler med baser i Silkeborg og Viborg.

 

Flere oplysninger