17.03.2021

Regionsrådet har netop godkendt Midttrafiks forslag til nye køreplaner for de regionale busser. Køreplanen sikrer betjening af det kommende regionshospital Gødstrup og medfører justeringer af en række ruter. Herunder erstatter lynbusser nuværende X-busruter i både øst og vest.

Regionsrådet har nu godkendt de forslag til ændringer i køreplanen for de regionale busser, som Midttrafik havde i høring i januar. Ændringerne sker bl.a. på ruterne Aarhus-Galten-Silkeborg, Aarhus-Hadsten-Randers og Ringkøbing-Herning-Aarhus. Samtidig tilpasses busbetjeningen af Regionshospitalet Gødstrup.

Der bliver ikke direkte lukket ruter med den nye køreplan, men de X-bus-ruter, der i dag forløber parallelt med almindelige standsende regionalruter mellem Aarhus og Silkeborg, Aarhus og Ringkøbing og mellem Aarhus og Randers bliver fremover indarbejdet i de standsende ruter. På udvalgte afgange vil Midttrafik til gengæld indføre lynbusafgange, der svarer til den hidtidige X-busbetjening.

- I Region Midtjylland ønsker vi en bæredygtig kollektiv trafik, som bedst muligt passer til borgernes behov, inden for den ramme af skattekroner, der nu engang er til rådighed. Det er forslaget til køreplansændringer et godt eksempel på. Enkelte passagerer må leve med lidt længere rejsetid, men de fleste vil opleve flere afgange fra deres stoppested, og jeg er glad for at det er lykkedes at bevare lynruter på udvalgte afgange og gennemgående ruter mellem bl.a. Ringkøbing – Herning – Aarhus, og at der i tillæg hertil er er indarbejdet  en god dækning af vores nye regionshospital i Gødstrup, siger formand for regionsrådet Anders Kühnau (S).

Fem ture til Gødstrup

Regionsrådet bruger 342,7 mio. kroner på kollektiv trafik (budget 2021), og målet med ændringerne er at sikre bedst mulig udnyttelse af den ramme. Herunder optimal udnyttelse af busmateriel og køretimer. Derudover har det været et krav fra regionsrådet, at der sikres direkte busbetjening fra Ringkøbing og Videbæk til det nye regionshospital. Det var der ikke taget højde for i Midttrafiks første forslag til ændringer, der var i høring i januar. Dette er der nu rådet bod på med fem direkte busafgange, i hver retning.

I den vestlige del af regionen har kommunerne også været involveret i de endelige køreplanændringer. Otte Midt- og Vestjyske kommuner, er sammen med Midttrafik og Region Midtjylland i færd med at udarbejde en trafikplan for Midt- og Vestjylland, der forventes gennemført i 2022. Der er nedsat en politisk følgegruppe, samt flere administrative arbejdsgrupper om betjeningen af Gødstrup, flextrafik, unges transportvaner, mobilitet og service m.m.

- Med de ændringer af køreplanerne, vi nu har vedtaget, får vi en god løsning for de borgere – og de medarbejdere – der har brug for at tage kollektiv trafik til og fra hospitalet i Gødstrup. Samtidig får vi, takket være samarbejdet med kommunerne og Midttrafik i det hele taget en høj grad af service i den kollektive trafik, hvor vi bruger de skattekroner, der er til rådighed effektivt, siger formand for regionsrådets udvalg for regional udvikling, Jørgen Nørby (V).

De ændrede køreplaner træder i kraft 27. juni 2021.

Fakta

 • Med henblik på at tilbyde passagerne bedst mulig kollektiv trafik inden for den økonomiske ramme, som regionsrådet stiller til rådighed, foretager Midttrafik årlige justeringer af køreplanerne.
 • I forbindelse med udbud af buskørslen har Midttrafik yderligere muligheder for at tilpasse ruter og køreplaner for at optimering busdriften. Det kan være ændringer i bussernes antal og stationeringssted. Dette betyder en bedre udnyttelse af busmateriel og chauffører og frigiver dermed ressourcer til at tilbyde bedre kørsel inden for den samlede økonomiske ramme.
 • Midttrafiks forslag til køreplaner, der træder i kraft til køreplanskiftet den 27. juni 2021, har været i offentlig høring i januar 2021. Regionsrådet har nu godkendt ændringerne.
 • Midttrafik vurderer, at det samlede forslag kan holdes inden for regionsrådets økonomiske ramme til kollektiv trafik på 342,7 mio. kr. (budget 2021).
 • Læs mere om de konkrete ruteændringer her på siden – eller se dagsordenen til Regionsrådsmødet her.

Flere oplysninger

 

Forslaget til køreplansændringer indeholder bl.a. indførelse af nye lynruter. Foto. Region Midtjylland

Ændringer Aarhus-Hadsten-Randers

 • I Aarhus-, Hadsten- og Randersområdet omfatter Midttrafiks køreplanforslag indarbejdelse af kørslen fra rute 918X i rute 118 Aarhus-Randers.
 • Rute 118's kørselsomfang udvides dermed og vil fremover betjene Hadsten på halvdelen af afgangene.
 • De konkrete tilpasninger omfatter herudover, at rute 115 Hinnerup-Hadsten-Randers omlægges til Hinnerup-Hadsten-Langå, mens betjeningen Hadsten-Randers varetages af rute 118. Ligeledes har Midttrafik indarbejdet betjening af rute 117 Aarhus-Hadsten-Langå i rute 115 og 118.
 • På udvalgte afgange på rute 118 indsættes lynbusser.

Ændringer Aarhus-Galten-Silkeborg

 • Kørslen på rute 913X Aarhus-Galten-Silkeborg bliver indarbejdet i den standsende rute 113 Aarhus-Galten-Silkeborg.
 • Desuden betjenes Sorring på hver anden tur, og der bliver indsat et antal lynbusafgange.

Ændringer Ringkøbing-Herning-Aarhus

 • Strækningen Aarhus-Silkeborg-Herning-Ringkøbing får fremover 10 henholdsvis 12 gennemgående afgange i hver sin retning mod nuværende 13.
 • Mellem Aarhus og Herning kommer der 8 henholdsvis 5 gennemgående afgange i hver sin retning.
 • I weekenden er der planlagt 7 gennemgående ture i hver retning mellem Aarhus-Silkeborg-Herning-Ringkøbing.

Betjening af Regionshospitalet Gødstrup

 • Regionshospitalet Gødstrup får med busruterne 15 og 124 direkte betjening med 5 ture på hverdage målrettet pendlere og andre rejsende fra Ringkøbing og Videbæk.
 • Turene er tilpasset mødetiderne på hospitalet. På øvrige tidspunkter vil der være forbindelse til hospitalet med bus- eller togskifte i Herning.
 • Regionshospitalet Gødstrup har direkte togbetjening fra Struer og Holstebro, Brande, samt Aarhus, Skanderborg, Silkeborg, Ikast og Herning.
  Endvidere betjenes hospitalet af en lokal busrute fra Herning. Fra øvrige områder skal der skiftes til bus eller tog i Herning.