23.03.2021 

I denne uge får Region Midtjylland trukket to "reference-spuns" op ved kemikaliedepotet ved Høfde 42 ved Vesterhavet syd for Thyborøn. De to spuns-elementer skal give vigtig viden om, hvor stærk den snart 15 år gamle spunsvæg omkring generationsforureningen er, når en oprensning skal i gang i 2022. 

Det giver en del aktivitet på stranden ved Høfde 42 på Harboøre Tange i denne uge, når to såkaldte "reference-spuns" trækkes op onsdag eller torsdag. Arbejdet påvirker ikke den omkransende spunsvæg, som fortsat vil være intakt. 

Spuns_H42_2385_FotoRegionMidtjylland.jpg

Spunsvæggen ved Høfde 42. Foto er taget i august 2006 ifm. etablering af 600 meter jernspuns rundt om kemikaliedepotet. Foto: Børge Hvidberg, Region Midtjylland

Da det daværende Ringkjøbing Amt i 2006 etablerede den 600 meter lange og 14 meter dybe spunsvæg, som omkranser og indkapsler forureningen i kemikaliedepotet på stranden, blev der samtidig sat reference-spuns i jorden. De kan trækkes op uden at bryde den omkransende spuns netop for at kunne tjekke spunsens tilstand. 

- For mig er det en fysisk markering af, at oprensningen er lige om hjørnet. Der var ikke behov for at trække spuns op, hvis ikke vi stod og skulle bruge viden om, hvordan den 15 år gamle spunsvæg har det. Det skal vi nu, for det bliver vigtig viden for de firmaer, der vil byde på opgaven med at rense kemikaliedepotet op, forklarer formand for Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling Jørgen Nørby (V). 

Første syn efter 15 år  

Når to af reference-spunsene trækkes op i denne uge, er det første gang, man konkret kan se, hvordan jernspunsen er påvirket efter snart 15 år i jorden tæt på de giftige kemikalier. 

- Der har gennem tiderne været mange gisninger om, hvordan Høfde 42's efterhånden berømte spunsvæg har det. Så det bliver spændende at få en status. Men heldigvis trækker vi ikke referencespuns op for at få en vurdering af, om spunsvæggen kan holde på forureningen i 15 år mere. Vi ved, at oprensningen er en realitet, siger næstformand i udvalget for regional udvikling Flemming Knudsen (S). 

Spuns_H42_2390_FotoRegionMidtjylland.jpg

Foto af spunsvæggen med udsigt over Vesterhavet ved Høfde 42. Foto taget i august 2006 ifm. etablering af spunsvæg ved kemikaliedepotet. Foto: Børge Hvidberg, Region Midtjylland

Forberedelse til oprensning 

Først på ugen forberedes optrækning af referencespuns, mens der formentlig fredag bliver lavet undersøgelser og målinger af de spuns, der er taget op. 

- Vi interesserer os meget for referencespunsen, fordi dens tilstand er repræsentativ for den omkransende spunsvæg. Den har vi brug for at kende, uanset hvordan der ender med at blive renset op. Spunsen skal effektivt kunne holde vand ude og forurening inde – også når forureningen skal renses op, hvad enten det bliver en oprensning på stedet som fx opvarmning, eller forureningen skal graves op og behandles i et til lejligheden opstillet anlæg. Når vi får undersøgt spunsene, ved vi også, hvilke hensyn der skal tages, når oprensningen går i gang, forklarer leder af Region Midtjyllands jordforureningskontor Morten Bondgaard.

Denne uges optrækning af spuns vil foregå inden for et indhegnet område på stranden. Det er nødvendigt at bryde den membran, der ligger under sandet. Når arbejdet er færdigt, vil membranen og området blive reetableret og hegnet pillet ned. 

Spuns_H42_1671_FotoRegionMidtjylland.jpg

Spunsvæggen indkapsler kemikaliedepotet, der rummer mere end 100 tons giftige stoffer. Foto taget i august 2006 ifm. etablering af spunsvæg ved kemikaliedepotet. Inden for spunsvæggen ses nogle spuns, der står alene. Disse er referencespuns, og to af dem tages op i denne uge. Foto: Børge Hvidberg, Region Midtjylland 

Forventeligt oprensning fra 2022 

Inden længe vil der også blive lavet geotekniske boringer ved Høfde 42. Boringerne skal give opdateret viden om fx lerlag, der betyder noget for hvor stabil undergrunden er. 

Efter planen vil Region Midtjylland sende opgaven med at oprense Høfde 42 i udbud i 2. halvår af 2021. Forventningen er, at arbejdet med at rense op kan gå i gang i 2. halvår 2022.

Region Midtjylland planlægger et borgermøde formentlig til juni, hvor interesserede kan høre om tidsplan mv.

Fakta om Høfde 42-depotet og spunsvæg

   

 • Forureningen ved Høfde 42 skete tilbage i 1950’erne og 60’erne i forbindelse med kemikalievirksomheden Cheminovas udledning af spildevand og deponering af fast affald i klitterne tæt på havet. 

 • Giftdepotet på Høfde 42 blev i sommer/efterår 2006 indkapslet med en jernspuns, der sikrer Vesterhavet mod udsivning af forurening. Spunsvæggen blev finansieret af Ringkjøbing Amt og staten. 

 • Jernspunsvæggen er 600 meter lang og går 14 meter ned i jorden. 

 • Det er vurderet, at kemikaliedepotet i dag indeholder over 100 tons forurenende stoffer, herunder 7 tons kviksølv. Størstedelen af forureningen består af stoffet paration, der bl.a. har været brugt til insektbekæmpelse i landbruget. 

 • I december 2020 besluttede partierne bag Finansloven 2021, at der skulle afsættes 630 mio. kroner over fem år til den første fase af en oprensning af generationsforureninger i Danmark. I denne fase skal der bl.a. renses op på Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund på Harboøre Tange. Desuden giver Auriga Industries A/S (tidl. ejer af Cheminova), der er et datterselskab under Aarhus Universitets Forskningsfond, et engangsbeløb på 125 mio. kroner til oprensning ved Høfde 42. I 2019 blev der desuden øremærket 50 mio. kroner på finansloven til forureningen ved Høfde 42 og den gamle fabriksgrund.

 • Der kendes i dag 10 generationsforureninger i Danmark. Tre af dem ligger på Harboøre Tange syd for Thyborøn i Vestjylland og stammer fra kemikalieproduktion fra virksomheden, som dengang hed Cheminova. 

 • Læs mere på: harboøretange.rm.dk 

Flere oplysninger

   

 • Formand for udvalget for regional udvikling, Jørgen Nørby (V), tlf. 2945 5261, jorgen.norby@rr.rm.dk

 • Næstformand, udvalget for regional udvikling, Flemming Knudsen (S), tlf. 2021 8423, mail. knudsen@rr.rm.dk 

 • Kontorchef for jordforureningsområdet, Morten Bondgaard, tlf. 2933 5564, mail. morbon@rm.dk 

 • Miljømedarbejder Halfdan Sckerl, Jordforurening, Region Midtjylland, tlf. 2114 4619 / halfdan.sckerl@ru.rm.dk