23.03.2021

Regionen har denne uge modtaget ca. 19.900 doser vaccine mod Covid-19, bruges på at vaccinere inviterede borgere.

Godt 72.000 borgere i Region Midtjylland er 21. marts færdigvaccineret mod Covid-19. Det svarer til 5,4 % af borgerne. 142.600 borgere, 10,7 %, har fået 1. stik og er dermed i gang med et vaccinationsforløb.

Region Midtjylland har i uge 11 modtaget ca. 19.900 doser Pfizervaccine. Hovedparten skal bruges til at færdigvaccinere borgere, der har fået 1. stik. Syv af ti doser skal bruges på revaccination (2. stik).

Onsdag 24. marts frigives ekstra mange tider til vaccination mandag 12. april. Vaccinesteder landet over tester endnu engang vaccination af mange på én dag: mandag 12. april tilbyder vaccinestederne i Region Midtjylland vaccination af 20.000 borgere.

Vaccination med AstraZeneca er fortsat sat på pause af Sundhedsstyrelsen. Der forventes national udmelding om AstraZeneca-vaccinen senere i denne uge.

Brev på vej til borgere i målgruppe 5

En relativt stor del af landets borgere i målgruppe 5 har ikke booket vaccination efter de er inviterede. Målgruppen omfatter personer, som er i særlig risiko for et alvorligt forløb med Covid-19.

Statens Seruminstitut sender derfor et ekstra brev til de inviterede, der ikke har booket tid fire uger efter, de er inviteret.

Region Midtjylland skriver i denne uge ud til 4800 inviterede borgere i målgruppe 5, der endnu ikke har bestilt tid til vaccination.

De opfordres til at kontakte bookingsupport, hvis de ønsker hjælp til at booke tid til vaccination.

Borgere, der ikke får brev, er ikke i målgruppe 5. Deres invitation til vaccination vil følge den nationale vaccinationskalender.

En beklagelig fejl har forsinket nogle borgeres invitation til vaccination. Fejlen omfatter borgere i målgruppe 5, hvis cpr-nummer begynder med 0.

Alle borgere omfattet af fejlen bliver inviteret til vaccination i e-boks (eller per brev, hvis fritaget for e-post) hurtigst muligt og inden ugen er omme.

Sengeliggende har fået første stik hjemme

Fredag 19. marts fik de sidste af 409 borgere, der ikke kan komme til et vaccinested, første vaccine i eget hjem i Region Midtjylland.

Vaccinationerne foregår i tæt samarbejde med kommunerne. Første revaccine i eget hjem bliver givet mandag 29. marts.

Hvem vaccineres nu?

I denne uge fortsætter vaccination og revaccination af borgere i målgrupperne: Borgere over 85 år. Borgere over 65 år, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp. Personer, som er i særlig risiko for et alvorligt forløb med Covid-19. Pårørende til alvorligt syge borgere. Borgere i aldersgruppe 80-84 år. Beboere på sociale botilbud.

Fakta

  • Region Midtjylland har per 21. marts startet vaccination af knap 142.600 borgere (svarende til 10,7 %). Godt 72.000 borgere er færdigvaccinerede (svarende til 5,4 %).
  • Region Midtjylland har 18. marts modtaget cirka 19.900 doser Pfizer til brug i den kommende uge. Ca. 70 % af Pfizervaccinerne skal bruges til revaccinationer.
  • I uge 12 tilbydes der fortsat vaccinationer og revaccination til borgere i målgrupperne: borgere over 85 år, borgere over 65 år, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp samt i målgruppen personer, som er i særlig risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 og pårørende til alvorligt syge borgere samt borgere i aldersgruppe 80-84 år. Der vaccineres også fortsat på sociale botilbud.
  • AstraZeneca-vaccinen er fortsat sat på pause, og der vaccineres derfor ikke personale. Der forventes national udmelding om AstraZeneca-vaccinen senere i denne uge

 Kontakt