01.09.2021

Plastaffald fra tre hospitaler er blevet til en bæredygtig legeplads ved Regionshospitalet Randers. Et projekt, der viser store perspektiver i at sortere og genanvende plastik. 'Den Cirkulære Legeplads' indvies den 10. september kl. 11.30 med båthorn, børn og hospitalsklovne.

Personalet på hospitalerne i Randers, Horsens og Aarhus har gennem to år sorteret plastaffald fra. Nu er de mange brugte dunke fra sterilt vand, plastikslanger fra bedøvelsesapparater og andet affald blevet støbt om til legeredskaber på en ny, bæredygtig legeplads ved Regionshospitalet Randers. Alt i alt er der udledt 54% mindre CO2e på at anlægge denne legeplads i forhold til en legeplads i ny plast.Foto 1 - Den Cirkulære Legeplads.jpg

10. september åbner Den Cirkulære Legeplads, hvor legeredskaberne er delvist produceret af genanvendte materialer. Alt i alt er der udledt 54% mindre CO2e på at anlægge denne legeplads i forhold til en legeplads i ny plast. (Visualisering: KOMPAN)

Den Cirkulære Legeplads åbner den 10. september med en festlig indvielse, hvor alle er velkomne. Ved indvielsen er der mulighed for at se plastikkens vej fra affald til legeplads og høre om det særlige partnerskab, der har gjort projektet muligt.

- Fremtiden er at bruge materialer til noget andet i stedet for at kassere dem, og det har vi fokus på i regionens bæredygtighedsstrategi. Den Cirkulære Legeplads er et eksempel på, at det kan lade sig gøre, når vi går sammen. Affaldsudfordringen er et samfundsproblem, som vi ikke kan eller skal løse hver for sig, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).   

300 kilo affaldsplast er støbt om

Den Cirkulære Legeplads er skabt ud fra principperne om cirkulær økonomi, hvor et materiale har et cirkulært livsforløb og omdannes til noget nyt frem for at blive kasseret og brændt. I alt er der brugt 300 kilo affaldsplast, der er indsamlet på Regionshospitalet Randers, Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Horsens.

I pladsens klatretårne og legeredskaber indgår også plastaffald fra verdenshavene, i stolper indgår genanvendt tekstil, og legepladsens underlag består delvist af materiale fra aflagte sko. Alle materialerne på legepladsen kan desuden genanvendes, når de engang skal skiftes ud.

- Det er jo fantastisk, at børn nu får en legeplads, som er skabt af materiale, der er sorteret og genanvendt. Det er flere skridt i den rigtige retning. Blandt virksomheder i Randers Kommune er der netop rigtig meget knowhow inden for genanvendelse af plast. Derfor er vi også glade for at være med i partnerskabet, som gør denne legeplads til virkelighed. Det er netop i partnerskaber som dette, at vi skaber flere initiativer og løsningerne for fremtiden, siger borgmester i Randers Kommune, Torben Hansen (S).

Partnerskab på tværs af værdikæden

Projektet er blevet til i et partnerskab mellem legepladsproducenten KOMPAN, Region Midtjylland, Dansk Affaldsminimering, Randers Kommune og Compas.

Samarbejdet opstod i sommeren 2019, hvor KOMPAN var på jagt efter affaldsplast, der var rent og velsorteret nok til at blive forarbejdet til ny plast til legeredskaber. Region Midtjylland var i gang med at undersøge, hvordan regionens hospitaler kunne få mere af sit affald genanvendt. De to parter blev ført sammen af Compas, som er strategicenter for cirkulær økonomi.

I løbet af perioden har partnerskabet udviklet en fælles værdikæde: Hospitalerne indsamler plast, der er egnet til genanvendelse. Det er plast af typerne PP og HDPE, som er forsvarligt at genanvende. Det kan fx være engangsslanger fra bedøvelsesudstyr eller tomme dunke fra rengøringsmidler og sterilt vand. Dansk Affaldsminimering forarbejder plasten til et granulat, som kan bruges i støbning af ny plast.

KOMPAN har udviklet den optimale sammensætning af ny og gammel plast, så der genanvendes mest mulig plast uden at gå på kompromis med kvalitet og sikkerhed. Legepladsen er blevet bygget på hospitalets område, så den kommer både patienter og byens borgere til gode.

- I KOMPAN har vi arbejdet hen imod grønne løsninger i mange år. Og arbejdet stopper ikke her. Det er kun begyndelsen på en helt ny generation af legepladser, som måske/måske ikke ser anderledes ud end tidligere. Men hvad man ikke kan se, er den enorme CO2-reduktion, der opnås, ikke kun ved produktionen af legeredskaber, men også for hele sundhedssektorens tilgang til affald. At mange af materialerne på legepladsen begyndte som engangsmaterialer inde på hospitalet nogle få meter derfra, viser, at arbejdet går i den rigtige retning, siger CEO i KOMPAN, Connie Astrup-Larsen.

Foto 2 - Den Cirkulære Legeplads.jpg

300 kilo affaldsplast, som svarer til 4.478 tomme dunke med sterilt vand eller cirka 1000 anæstesislanger, er støbt om til et klatretårn på Den Cirkulære Legeplads. (Foto: Helle Brandstrup Larsen)

Farverig indvielse den 10. september

Projektet har afsæt i FN’s 17 verdensmål og har både fokus på de sociale og miljømæssige aspekter af bæredygtighed. Ordet legeplads skal derfor forstås i sin bredest mulige forstand: et inkluderende offentligt aktivitetsrum, hvor der er fokus på sundhed og trivsel for alle. Pladsen åbner sig op mod byen, er kørestolsvenlig og indbyder til fællesskab og bevægelse for alle aldersgrupper.

Den Cirkulære Legeplads indvies den 10. september kl. 11.30-12.30. Alle er velkomne. Legepladsen bliver 'båttet i gang' af Torben Hansen (A), borgmester i Randers Kommune, Hanne Roed (B), 1. næstformand i Region Midtjylland og Jonas Dahl, hospitalsdirektør på Regionshospitalet i Randers, samt hospitalsklovnene og børn fra lokale skoler og institutioner.

Kontakt

 • Regionsrådsformand, Region Midtjylland, Anders Kühnau (S), 2360 2768 / kuhnau@rr.rm.dk
 • Borgmester, Randers Kommune, Torben Hansen (S), 8915 1001 / torben.hansen@randers.dk
 • Director, KOMPAN, Dorthe Thorup-Kjærulff, 2464 4508 / DorTho@Kompan.com
 • Hospitalsdirektør, Regionshospitalet Randers, Jonas Dahl, 2974 4145 / jonas.dahl@randers.rm.dk

Fakta

 • Der er brugt 300 kilo plast fra hospitalerne på legepladsen – det svarer til 4.478 tomme dunke med sterilt vand eller cirka 1000 anæstesislanger.
 • Konkret er det ene legeredskab, klatretårnet 'BLOQX', støbt af 75% plastaffald fra hospitaler og 25% ny plast. Den nye plast et tilføjet for at sikre den nødvendige styrke og holdbarhed.
 • Operationsafdelingerne er de mest affaldsproducerende afdelinger. På operationsafdelingen i Randers er der hver dag 33 kilo plastaffald – det går i stigende grad til genanvendelse, men en stor del sorteres fortsat som restaffald til afbrænding, fordi det ikke er egnet til genanvendelse.
 • Fra februar 2020 til juni 2021 er der i alt indsamlet 4,5 tons plast af typerne PP og HDPE til projektet.
 • Når man genanvender plast kan det være en udfordring at få nok plast af samme type til at have en kontinuerlig produktion. Altså at mængderne er store nok, og at plasten er grundigt sorteret. Det er også en udfordring, at plastprodukter er designet, så flere plasttyper er sat sammen.
 • Projektet er blevet til i et offentlig-privat partnerskab mellem legepladsproducenten KOMPAN, Region Midtjylland, Dansk Affaldsminimering, Randers Kommune og Compas, der er et internationalt strategicenter for cirkulær økonomi.
 • Der er udledt 54% mindre CO2e på at anlægge denne legeplads i forhold til en legeplads i ny plast. C02e (CO2-ækvivalenter) er en måleenhed, der omregner klimapåvirkningen fra drivhusgasser om til en tilsvarende klimapåvirkning fra CO2.