Udvalget for Regional Udvikling har i dag fordelt de sidste 4,1 mio. kr. fra Region Midtjyllands pulje til kulturudvikling 2022 til syv projekter.

07.12.2022

I dag har Udvalget for Regional Udvikling fordelt de sidste 4,1 mio. kr. fra Region Midtjyllands pulje til kulturudvikling 2022. Pengene går til syv projekter med fokus på bl.a. kultur mod ensomhed blandt unge og scenekunstens rolle i den grønne omstilling.

Et kunstnerisk jordskælv om FN's 17 verdensmål, et koncertformat henvendt til ensomme unge og en skole, hvor kunsten skal formidle bæredygtighed, klimakrise og håb.

Sådan lyder overskrifterne for nogle af de i alt syv projekter, som Region Midtjyllands Udvalg for Regional udvikling netop har besluttet at medfinansiere via regionens kulturudviklingspulje.

Projekterne flugter med Region Midtjyllands ambition på kulturområdet, der handler om at opbygge kompetencer, skabe samarbejde på tværs af kommunegrænser og om at give kulturlivet optimale rammer for at bidrage til det gode liv i hele regionen.

- Pengene til kulturudvikling skal bidrage til bedre kulturudbud på tværs af den midtjyske region. De regionale kulturmidler går bl.a. til projekter, hvor emnerne skubber til de udfordringer, som vi har i vores samfund – fx unges trivsel og klimaudfordringerne. Vi prioriterer kulturområdet højt i Region Midtjylland, fordi kunst og kultur spiller en vigtig rolle for vores samfundsudvikling, sundhed og trivsel, og jeg er glad for, at vi med kulturudviklingspuljen kan være med til at udvikle kulturen og kunsten i vores region, siger Bent B. Graversen (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling.

Kunst og kultur for alle

Region Midtjyllands regionale udviklingsstrategi har som ambition at gøre det mere attraktivt at bo og leve i regionen.

Her spiller kulturen en vigtig rolle, mener Henrik Qvist (EL), næstformand for Udvalget for Regional Udvikling:

- På kulturområdet styrker vi kulturen bedst ved at bringe aktører fra kulturlivet sammen, så de kan dele viden og opbygge nye kompetencer. Det gør vi bl.a. ved at støtte projekter på tværs af kommunegrænser. På hver sin måde bidrager disse syv projekter til et endnu bedre kulturudbud i hele regionen og når langt ud, så kulturen kommer flest muligt til gode, siger han.

Der var i alt 24 ansøgninger om tilskud fra den sidste ansøgningsrunde i 2022.

Fakta om kulturudviklingspuljen

  • Region Midtjylland havde i 2022 i alt 8,7 mio. kroner i sin kulturudviklingspulje, som udmøntes to gange om året.

  • I årets første ansøgningsrunde i foråret 2022 modtog 13 projekter i alt 4,69 mio. kroner.

  • Næste ansøgningsrunde til kulturudviklingspuljen er i foråret 2023 med ansøgningsfrist 10. marts kl. 12.00.

  • De støttede projekter er udvalgt på baggrund af regionens kulturpolitik 2020-2024 (link: Kulturpolitik 2020-2024 (rm.dk) og er vurderet ud fra kriterier som innovation, partnerskaber, relevans og læring.