14.12.2022

Mennesker med kroniske smerter har meget forskellige forventninger til sundhedsvæsnet, viser nyt forskningsprojekt fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Fysioterapeut og lektor, ph.d. Søren Mose har undersøgt, hvordan og hvorfor danskere med kroniske smerter bruger sundhedsvæsnet. Ph.d.-projektet bygger på spørgeskema- og registerdata fra ca 3.000 personer samt interviews med 20 personer.

Resultaterne viser, at kun omkring 8% af alle med kroniske smerter bruger sundhedsvæsnet ofte (mere end 20 gange om året) mens omkring 40% aldrig eller sjældent kontakter fx egen læge, kiropraktor og fysioterapeut.

De, der ofte henvender sig til sundhedsvæsnet, deler en række karakteristika. Sammenlignet med de andre deltagere i forskningsprojektet er de oftere kvinder og har øget tendens til negative følelser, højere BMI, flere andre sygdomme og er sjældnere i arbejde end de andre deltagere i undersøgelsen.

Forskellige forventninger til sundhedsvæsnet

Forskningsprojektet viser, at mennesker med kroniske smerter har forskellige forventninger til den sundhedsprofessionelle. Ifølge Søren Mose kan dette være nyttigt at være opmærksom på i konsultationen:

- Vi kan se, at folk, der har mange årlige kontakter, ønsker en sundhedsprofessionel, der relativt ukritisk imødekommer deres forventninger. Mennesker med et middel antal årlige kontakter ønsker ærlig og tydelig vejledning, også selvom der ikke findes en egnet behandling. Gruppen med få eller ingen kontakter mangler tillid til, at det overhovedet nytter noget at bruge sundhedsvæsnet.

Uanset årsagen til henvendelsen, er det vigtigt for personer med kroniske smerter at blive set, hørt og mødt med interesse, udtaler forskeren. Hvis den sundhedsprofessionelle møder patienten med empati og interesse, skaber det et grundlag for bedre resultat af behandlingen. Men det giver også et grundlag for at påvirke patientens fremtidige brug af sundhedsvæsnet, vurderer Søren Mose.

Flere oplysninger

  • Søren Moses ph.d.-projekt udgår fra universitetsklinikken Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
  • Projektet er støttet af VIA University College, NIDO | Center for Uddannelse og Forskning, Gigtforeningen, Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, Danske Fysioterapeuter og Helsefonden
  • Projektet blev forsvaret den 29. oktober 2022 med titlen "Use of Healthcare Services for People with Pain"

Kontakt

  • Søren Mose, fysioterapeut og lektor, ph.d.: Tlf. 8755 2371 og soemos@rm.dk

Link til videnskabelige artikler

"Number of musculoskeletal pain sites leads to increased long-term healthcare contacts and healthcare related costs - a Danish population-based cohort study"

"Trajectories of Musculoskeletal Healthcare Utilization of People with Chronic Musculoskeletal Pain - A Population-Based Cohort Study"

"How do people with chronic pain explain their use, or non-use, of pain-related healthcare services? A qualitative study of patient experiences"