Arbejdet med kultur som sundhedsfremme fortsætter, og i dag har regionsrådet besluttet at medfinansiere seks nye projekter med i alt 2,7 mio. kr.

21.12.2022

Region Midtjylland har i en årrække arbejdet med kultur som noget, der kan fremme sundheden. Arbejdet fortsætter, og i dag har regionsrådet besluttet at medfinansiere seks nye projekter med i alt 2,7 mio. kr. Projekterne fokuserer målrettet på indsatser i psykiatrien og på hospitalerne.

Kunst og kulturoplevelser kan have en sundhedsfremmende effekt – blandt andet på vores trivsel og livskvalitet.

Det har forskning gang på gang understreget, og det samme viser den store CultureForHealth-rapport, der blev offentliggjort i november og som indeholder flere end 137 studier og 500 konkrete eksempler på kultur som sundhedsfremme.

På den baggrund har regionsrådet i dag besluttet at medfinansiere seks projekter med i alt 2,7 mio. kr. fra puljen for kultur som sundhedsfremme.

- Region Midtjylland er i dag en af de førende regioner, når det gælder målrettede kulturtilbud for at fremme sundheden. Vi har brug for at tænke innovativt og anderledes i forhold til at løse de store udfordringer, vi står over for i vores sundhedsvæsen, og her har kultur som sundhedsfremme vist sig at have et stort potentiale, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

De seks projekter, der modtager midler fra puljen, spænder bredt fra et kunstnerisk fællesskab for psykisk syge til en fællesskabsdannende platform for unge, der skal styrke deres mentale trivsel og kulturelle medborgerskab.

- Jeg er glad for, at vi med puljen for kultur som sundhedsfremme kan være med til at understøtte og udvikle kulturen som et redskab til at skabe bedre sundhed i vores region. I Region Midtjylland prioriterer vi både kultur- og sundhedsområdet højt, netop fordi vi ved, at sammenspillet mellem disse to områder er vigtigt for vores trivsel, sundhed og samfundsudvikling, siger Anders Kühnau.

Der var oprindeligt afsat knap 1,8 mio. kroner til puljen for kultur som sundhedsfremme, men regionsrådet har besluttet at omdisponere 0,942 mio. kr. fra kultur- og eventpuljen. Det bringer den samlede pulje for kultur som sundhedsfremme på 2,681 mio. kr.

I alt ansøgte 10 projekter om midler fra puljen for kultur som sundhedsfremme.

Fakta om puljen til kultur som sundhedsfremme

  • Region Midtjyllands pulje for kultur som sundhedsfremme skal støtte det midtjyske kulturlivs samspil med de midtjyske hospitaler og regionale sociale institutioner.

  • Formålet med puljen er at sikre bedre samarbejde mellem kulturliv og de regionale hospitaler for at udvikle ny viden og nye erfaringer i samspillet mellem kultur og sundhed.

  • Ambitionen er at give kulturlivet nye relationer, viden, kompetencer og forretningsmodeller, som kan bruges i samspil med sundhedsvæsnet.

  • Projekterne skal også styrke samarbejdet mellem kultur- og sundhedsprofessionelle og gøre områderne klogere på hinanden.

  • Puljen skal være med til at sikre, at flere kulturelle og kreative løsninger kommer i brug på regionens hospitaler og sociale institutioner.

  • I 2022 var der oprindeligt 1,6 mio. kr. til rådighed i puljen.