19.05.2022

Afdelingslæge og karkirurg, Troels Fogh Pedersen, fra Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi på AUH er fra dags dato ansat som konstitueret cheflæge i karkirurgi i Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi.

Konstitueringen gælder frem til årsskiftet.

- Vi er rigtig glade for, at Troels har sagt ja til at blive konstitueret karkirurgisk cheflæge i afdelingen. Vi er sikre på, at han vil bidrage konstruktivt til ledelsen af Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi på AUH. Troels lytter og udtrykker sig eftertænksomt og klart. Han er pragmatisk og løsningsorienteret i sin tilgang og evner at se en sag fra flere sider. Troels har et godt blik for, hvordan den økonomi, der tildeles det karkirurgiske område, bedst kommer til gavn for vores karkirurgiske patienter, siger hospitalsdirektør Poul Blaabjerg.

Konstitueret cheflæge, Troels Fogh Pedersen, er uddannet i medicin fra Aarhus Universitet i 2006 og er uddannet speciallæge i karkirurgi i 2015. Efter endt speciallægeuddannelse blev Troels ansat som afdelingslæge i Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi på AUH. I 2017 tog han sin ph.d. og efter halvandet års ansættelse på Odense Universitetshospital vendte han primo 2017 tilbage til AUH som karkirurg, hvor han har arbejdet indtil udnævnelsen til konstitueret cheflæge.

Ved siden af arbejdet på AUH har Troels Fogh Pedersen været specialerådsformand for det tværfaglige karkirurgiske specialeråd i Region Midtjylland siden ultimo 2018.

Udnævnelsen af Troels Fogh Pedersen som konstitueret cheflæge for karkirurgi sker som konsekvens af den eksterne analyse af karkirurgien i Region Midtjylland. Her besluttede regionens Forretningsudvalg den 12. maj at igangsætte en række initiativer for at styrke karkirurgien i Region Midtjylland. Herunder at der skal være karkirurgisk repræsentation i afdelingsledelsen i Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi på AUH.

Fra dags dato udgør afdelingsledelsen i Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi på AUH af cheflæge Lars Folkersen (anæstesi), cheflæge Lars Bo Ilkjær (thoraxkirurgi), cheflæge Troels Fogh Pedersen (karkirurgi), konstitueret chefsygeplejerske Marianne Mikkelsen og lærestolsprofessor Thomas Decker Christensen.

Troels Fogh Pedersen er 44 år gammel og bor i Strib ved Middelfart sammen med sin kæreste og deres to børn.

Aarhus Universitetshospital har konsitueret 44-årige Troels Fogh Pedersen som cheflæge i karkirurgi i Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi frem til årsskiftet. Foto: Michael Harder, AUH