24.04.2022

Bedøvelse og Operation er den type hospitalsafdelinger, som sætter det største klima- og miljøaftryk. Den 16. juni 2022 sætter Region Midtjyllands bæredygtighedsnetværk fokus på bæredygtighed inden for anæstesi- og operationsområdet.

Det er Region Midtjyllands Center for Bæredygtige Hospitaler og Aarhus Universitetshospital, der er vært ved temamødet om "Bæredygtig OP og anæstesi" i Netværk for Bæredygtige Hospitaler. 

Billede fra en operationsstue på hospitalet i Viborg.

Der er et stort forbrug af engangsartikler, når der bliver opereret på hospitalerne. Arkivfoto: Niels Åge Skovbo, Region Midtjylland

Der vil være oplæg fra både afsluttede og nyopstartede projekter og viden udefra. Der vil blive præsenteret problematikker og konkrete løsningsforslag i relation til den bæredygtige omstilling indenfor operations- og anæstesi-området.

Det handler primært om, hvordan man kan reducere forbrug af udstyr, værnemidler, utensilier og medicin. 

Nøgleord for mødet er: reduktion af forbrug, operation, anæstesi, innovation, udvikling, bæredygtighed, éngangs/flergangsartikler, strategi for bæredygtighed, sundhed, klima og miljø.

Mødet i Netværk for Bæredygtige Hospitaler er torsdag den 16. juni 2022 kl. 8.30-13.00 på Aarhus Universitetshospital. (Indgang G6, plan 2, Auditorium G206-145) 

Gå til tilmelding til netværksmødet - i Plan2Learn.

Det er gratis at deltage - alle kan være med, også selv om man ikke har deltaget i andre møder i Netværket for Bæredygtige Hospitaler.

Program

08.30 – 08.45: Ankomst og morgenmad 

Inkl. en fælles online brainstorm på tavlen (info følger på dagen) 

08.45 – 08.50: Visioner for bæredygtighed på AUH

Peter Isak, formand for AUH’s styregruppe for bæredygtighed 

08.50 – 09.15: Velkomst og ”the big Why”?

Peter Isak samt Michael Maagaard og Lærke Dahl Klausen fra Center for Bæredygtige Hospitaler

Formål med dagen og ”the big WHY?” Vi kaster os ud i den dybe ende og reflekterer sammen på den fælles brainstorm over spørgsmålet ”Hvad påvirker bæredygtigheden på en OP stue?”

09:15 - 09:35: Bæredygtighed fra en læges perspektiv

Steen Fjord Pedersen, Afdelingslæge og karkirurg, AUH

Steen inviterer indenfor på AUH karkirurgien og lægger en historisk vinkel på bæredygtigheden

09:35 – 10:00: Indflyvning til bæredygtighed på OP i Region Midtjylland

Lærke Dahl Klausen, Center for Bæredygtige Hospitaler

Nedslag i en håndfuld igangværende projekter indenfor OP og Anæstesi med fokus på, hvad de har lært os.

10:00 – 10.20: Procedurepakker og bæredygtighed 

Susanne Backer CE Chefkonsulent, og Kristina Lund Søgaard, Sundhedsfaglig projektleder, I&M

Hvordan arbejder I&M sammen med klinikken om at gøre procedurepakker mere bæredygtige? 

10:20 – 10.35: Pause 


DEL 2: Workshops 

10:35 – 12:15 – Workshops i 4 runder

Vi roterer løbende, så alle kommer til alle workshops.

Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3

Workshop 4

Anbefalinger til afdelinger, der vil implementere bæredygtig OP. Vi har brug for input til værktøjet fra jer?

 

Affaldssortering OP/Anæstesi. Der skal køre pilottest på dette område i resten af 2022 og vi har brug for input til hvordan affaldssortering kan passe ind i jeres hverdag?

 

Medicin indenfor OP/Anæstesi. Hvad kan vi ellers gøre for at reducere forbruget eller mindske spild? Hvad har vi ikke fået øje på??

 


Den gamle mælk forrest. Hvordan kan vi mindske spild af engangsvarer indenfor OP/Anæstesi? Hvad kan vi gøre for at mindske forbruget?

 

 

12:15 – 12:40: Frokost

Indtages i personalekantinen lige ved siden af auditoriet.

12.40 – 13.00: Opsamling på workshops - hvad tager du med hjem fra i dag?

Michael Maagaard, Center for Bæredygtige Hospitaler

Kort opsamling på workshops og derefter fælles online Menti-tavle: Hvad er det vigtigste du tager med hjem fra i dag? Samt reflektion herover.

(Efter netværksdagen vil der blive udsendt en mere udførlig opsamling)

Kontakt vedr. Netværk for Bæredygtige Hospitaler:

Michael Maagaard
CØ-rådgiver, Center for Bæredygtige Hospitaler 

Michael.Maagaard@rm.dk / 6165 6119

Netværk for Bæredygtige Hospitaler

 

Netværk for Bæredygtige Hospitaler blev oprettet i 2019. Det er et netværk af medarbejdere og ledere i Region Midtjylland, som vil bidrage til den bæredygtige omstilling på deres arbejdsplads. 

Læs mere om og/eller tilmeld dig Netværk for Bæredygtige Hospitaler.