PRESSEMEDDELELSE - udsendt på vegne af partnerskabet "Circular Economy Beyond Waste" 

22.03.2022 

En fremtid uden affald, hvor alle ressourcer bruges igen og igen og ikke går op i røg. Det er det visionære mål for et stort dansk partnerskab, som i dag i Horsens var samlet på tværs af landet for at indlede otte års arbejde for en klimavenligere tilgang til affald og ressourcer. De 39 partnere vil vise nye veje for cirkulær økonomi og forebyggelse af affald i Danmark og resten af Europa. 

Materialer skal genbruges, genanvendes eller levetidsforlænges, så ressourcerne ikke bare brændes af. Det kræver nye tilgange hos forbrugere, i produktionen og lovgivningen. I "nul-affaldsprojektet" Circular Economy Beyond Waste kommer fx myndigheder, borgere, virksomheder, forsyningsselskaber og vidensinstitutioner til at arbejde sammen om nye løsninger. 

Miljøminister Lea Wermelin (S) var med på skærmen, da EU Life-projektet blev skudt i gang i dag i Horsens. Hun havde flere budskaber til det nye partnerskab. Foto: Rune Borre-Jensen 

Netop affaldsdagsordenen optager miljøministeren, som til dagens kickoff af Beyond Waste-projektet på Hotel Opus i Horsens deltog virtuelt og understregede nødvendigheden af partnerskabet:

- Affald bliver skabt i alle dele af vores samfund. På fabrikken, på byggepladsen, ved køkkenvasken og på hospitalet. Derfor skal vi også sætte bredt ind og have alle værktøjer i gang. Vi har brug for jeres svar og jeres løsninger. Lige nu bruger vi alt for mange af klodens ressourcer. Vi er nogle af dem i Europa, der smider allermest ud og samtidig sender det meste af vores affald op i røg. Derfor er omstillingen til cirkulær økonomi også en af mine absolutte mærkesager som minister, sagde Lea Wermelin (S) på mødet. 

Bidrag til national handlingsplan 

Beyond Waste-projektet, som nu officielt er i gang, løber til og med 2029. Projektet har et budget på 125 mio. kroner, hvoraf EU finansierer 60 procent og partnerne resten. 

Projektleder for EU Life-projektet Circular Economy Beyond Waste, som Region Midtjylland er tovholder på, Tomas Hemmer-Hansen. Foto: Rune Borre-Jensen 

- I det her store EU-projekt har vi mange mindre delprojekter, som alle handler om, hvordan vi kan beholde vores produkter og materialer i kredsløb, så vi undgår affald. Vores ambition er selvfølgelig at nå så langt som muligt de næste otte år. Vi vil finde løsninger, som kan bidrage til, at Danmark kommer i mål med den nationale handlingsplan for cirkulær økonomi, som jo sætter nogle målsætninger for, hvor meget vi skal reducere vores affaldsmængder i Danmark, siger projektleder for Circular Economy Beyond Waste, Tomas Hemmer-Hansen fra Region Midtjylland. 

Videndeling til gavn for hele landet 

Da partnerne i dag til kickoff mødtes for første gang, var der både politiske og faglige oplæg, og alle fik arbejdet med og præsenteret sine egne delprojekter. Og fra ministeren var der en opfordring til alle om at de dele viden. 

- Selvom de løsninger, I arbejder med, er forskellige - nogle arbejder med at forebygge affald og andre med at håndtere affald. Og selvom I har hjemme i forskellige dele af landet, så håber jeg, at I vil dele og tage ansvar for at dele jeres viden, så den kommer ud og leve. Så de erfaringer, I gør jer de næste otte år, også kommer andre til gavn. For det, der virker på affaldspladsen i Randers, virker nok også i Rudersdal. Og de løsninger der kan reducere brugen af engangstekstiler på hospitalet i Skejby, de kan sikkert også fungere i Slagelse, opfordrede miljøminister Lea Wermelin (S). 

Beyond Waste-projektets 39 partnere er konkret involveret i innovations- og demonstrationsprojekter inden for forebyggelse og genbrug samt seks områder med fokus på øget genanvendelse: byggematerialer, plastik, elektronik, biomasse, tekstiler og andre sammensatte materialer. En del af projekterne handler om at ændre forbrugernes adfærd, og projektet vil have fokus på, hvor lovgivning kan være en barriere for cirkulær økonomi. 

 Kontakt til CE Beyond Waste-projektet:

 • Tomas Hemmer-Hansen, projektleder, CE Beyond Waste, Region Midtjylland, tlf. 6167 6054, mail: hemmer-hansen@ru.rm.dk 
   
 • Nadia Bjørnson-Langen, udviklings- og kommunikationskonsulent, CE Beyond Waste, Region Midtjylland, tlf. 5142 3233 / bjornson-langen@ru.rm.dk

BW_EU-LIFE_logo_sidestillet_417x160.png

Fakta om CE Beyond Waste og EU's LIFE IP-program

 • LIFE er EU's miljø- og klimaprogram, og LIFE IP (Integrerede Projekter) er et delprogram med fokus på at implementere nogle af EU's centrale miljølove og -strategier. CE Beyond Waste-projektet handler om EU's affaldsdirektiv, som den danske affaldsplan skal leve op til. Projektet støtter også EU’s Handleplan for Cirkulær Økonomi – én af grundpillerne i European Green Deal (Den Europæiske Grønne Pagt).  

 • LIFE IP-projekter løber som regel over 6-10 år og har mange partnere involveret. EU LIFE finansierer op til 60 pct. af projektet, mens parterne selv finansierer resten. Fx bidrager Region Midtjylland med 16 mio. kroner og Region Hovedstaden med seks mio. kroner i projektperioden. Projektet skal tjene som eksempel for andre regioner og lande, der skal gennem samme eller lignende omstilling. 
    
 • I alt havde 12 projekter kvalificeret sig til at søge om at blive LIFE IP-program 2022-2029. Blot tre projekter slap gennem EU's nåleøje og heriblandt altså det danske projekt, som Region Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles, Central Denmark EU Office, har hjulpet på vej. 
    
 • LIFE IP-projekter skal både løfte et kerneområde (fx en national affaldsplan) og bidrage til andre EU-områder som fx omstilling til cirkulær økonomi, klimatilpasning og øget biodiversitet. I dette tilfælde har CE Beyond Waste og alle dets delprojekter et overordnet formål om at fremme cirkulær økonomi, forebygge og minimere affald og implementere den nationale affaldsplan. 
    
 • De 39 partner bag CE Beyond Waste er:
  Region Midtjylland (lead), Region Hovedstaden, Miljøstyrelsen, Aalborg Kommune, Aalborg Universitet, Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus, AFLD I/S, Albertslund Kommune, Bornholms Regionskommune, Central Denmark EU Office (CDEU), Favrskov Affald, FGU Bornholm, Fredensborg Kommune, Frederiksberg Kommune, Gate 21, Gentofte Kommune, Holstebro Kommune, Horsens Kommune, Horten, Hvidovre Kommune, Københavns Kommune, Morsø Kommune, Møbelfabrikken, Nomi4s, Plastix, Quantafuel, Randers Kommune, Renosyd, Rudersdal Kommune, Region Syddanmark, Samsø Kommune, Silkeborg Genbrug og Affald, Silkeborg Kommune, Skive Kommune, Thisted Kommune, Vejle Kommune, Viborg Kommune og WeDoDemocracy.