01.03.2022

På Regionsrådsmødet 23. februar blev Regionsrådet orienteret om de aftaler, Region Midtjylland på vegne af nationale myndigheder har indgået om testcentre og indkøb af antigentest (hurtigtest / kviktest).

Aftalerne er indgået i 2021 og 2022.

Aftalerne er indgået af Region Midtjylland på bestilling fra Justits-, Sundheds- og Finansministerierne, Den nationale operative stab (NOST) og Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS).

Flere medier har rejst kritik af indkøbene og regionens håndtering af disse. Orienteringen omfatter hovedlinjerne i kritikken og regionens svar på denne.

Folketinget har drøftet indkøbene på åbent samråd i Epidemiudvalget 2. februar 2022.

Regionsrådet tog orienteringen til efterretning.

Se orientering til regionsrådet her

Se sammenligning af selvtest købt i november – december 2021 (Hvidovre-listen) her