Regionen rykker i uge 41 ud for at møde borgerne og få input til fremtidens kollektive trafik. Samtidig drøfter region og kommuner konkrete tilpasninger.

06.10.2022

Regionen rykker i næste uge ud for at møde borgerne og få input til fremtidens kollektive trafik. Det sker ved udendørs dialogmøder på stationer i Aarhus, Viborg og Holstebro. Samtidig drøfter region og kommuner i løbet af oktober og november tilpasning af konkrete busruter for at få balance i den energikrise-ramte økonomi.

Der kommer til at være færre busture i den regionale køreplan fra juni 2023. Men samtidig skal der investeres i nytænkning for at fremtidssikre en god kollektiv trafik i Midtjylland. Det er konklusionen fra regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling, der onsdag drøftede den økonomiske udfordring skabt af høje energipriser og lave passagertal.

Udgangspunktet er det katalog over mulige driftsbesparelser, som Midttrafik har lavet for regionsrådet. Den økonomiske ubalance udgør cirka 40 mio. kroner – efter regionsrådets beslutning om midlertidigt stop for biodiesel samt yderligere statslig kompensation for de høje brændstofpriser. Den økonomisk trængte kollektive trafik mødes region og kommuner om i de kommende uger. Regionsrådet tager stilling til konkrete besparelser i løbet af december.

- Vi er nødt til at få skabt balance i økonomien. Det kommer til at betyde tilpasninger, som vi nu skal drøfte med kommunerne, der jo også er udfordrede på økonomien. Samtidig er det afgørende, at vi i fællesskab – kommuner, region, og Midttrafik - får sat gang i nytænkningen af den kollektive trafik. Her skal vi naturligvis også inddrage borgerne, og jeg glæder mig til at komme ud i regionen og høre, hvad det egentlig er for nogle behov, passagerne oplever, og hvordan de ser kollektiv trafik i fremtiden, siger udvalgsformand, Bent B. Graversen (V).

Hvordan kommer vi frem i fremtiden.

 

(Hvis du klikker på billedet kan du læse mere om baggrunden for udfordringen i den kollektive trafik og  hjælpe os med input til fremtidens mobilitet ved at svare på seks hurtige spørgsmål.)

En kop kaffe for en idé

I uge 41 holder regionen tre udendørs offentlige dialogmøder for netop at tale med borgerne om deres transportbehov og forventninger til fremtidens mobilitet. Møderne foregår ved rutebilsstationerne i Aarhus, Viborg og Holstebro, hvor politikere og fagfolk fra regionen giver kaffe (se tid og sted herunder).

Baggrunden er den strukturelle udvikling, der er sket løbende de senere år. Passagerindtægterne er faldet, og udgifterne steget. Samtidig har folks rejsemønstre ændret sig – og teknologien skabt nye muligheder.

Det overordnede spørgsmål er derfor: Hvordan udvikler vi en kollektiv trafik, der er grøn, økonomisk ansvarlig, og som passer til borgernes behov, uanset hvor i regionen man bor?

- Det er klart, at der ikke skal køre store busser rundt, hvis der ikke er passagerer i dem. Samtidig skal vi i fælleskab sørge for, at vi kan komme til og fra uddannelse og job i vores region. Det er en udfordring, der stikker dybere end at skabe balance i regnskabet. Derfor skal vi have nye idéer på banen. Der er det et naturligt første skridt at spørge borgerne, hvad de har brug for, siger næstformand i udvalget for regional udvikling, Henrik Qvist (EL).

Læs mere på mobilitet.rm.dk

Offentlige kaffemøder – mød os i uge 41

 • I oktober holder Region Midtjylland sammen med Midttrafik tre offentlige udendørs kaffemøder i Aarhus, Viborg og Holstebro. Formålet er at få input fra forbipasserende borgere til, hvordan fremtidens kollektive trafik kan se ud.

 

 • Region Midtjylland er til stede:
  • Mandag den 10. oktober, kl. 07.00 – 10.00, Aarhus Rutebilstation, Fredensgade, 8000 Aarhus C
  • Tirsdag den 11. oktober, kl. 13.30 – 16.30, Viborg Station, Banegårds Allé, 8800 Viborg
  • Fredag den 14. oktober, kl. 13.30 – 16.00, Holstebro Station, Stationsvej 15, 7500 Holstebro
 • Til dialogmøderne kan du møde medlemmer af regionsrådets udvalg for Regional Udvikling samt fagfolk fra regionen og Midttrafik.

Proces for tilpasning af køreplan

 • I løbet af oktober og november mødes fagfolk og politikere fra region og kommuner for at drøfte fremtiden for den kollektive trafik.
 • Fokus er både på den aktuelle økonomiske udfordring, der kræver konkret tilpasning af køreplanen og på fremtidssikring af den kollektive trafik.
 • På møderne vil Region Midtjylland bl.a. lægge op til at drøfte:
  • Mulighed for at reducere antallet af afgange på ruter, der oplever store udsving i passagertal henover dagen.
  • Hvordan gode transportmuligheder kan bevares for uddannelsessøgende.
  • Samarbejde om nytænkning af grøn kollektiv mobilitet
  • Muligheder for at dele udgiften til ruter, der både løser rent lokale behov og den regionale opgave, der er transport mellem større byer på tværs af kommunegrænser.
 • I løbet af november og december præsenteres regionsrådet for et konkret forslag, der kan skabe økonomisk balance i den kollektive trafik i 2023.
 • Herudover arbejder regionens administration videre med en mere grundlæggende nytænkning af området. Blandt andet på baggrund af input fra kommuner og borgere