1. oktober åbner Blodbanken i Aarhus for plasmatapninger om lørdagen.

26.09.2022

Der er behov for at øge antallet af plasmatapninger i Aarhus for at bidrage til dansk selvforsyning. Derfor åbner Blodbanken i Aarhus pr. 1. oktober for plasmatapninger om lørdagen. Det betyder også, at Blodbanken har et stort behov for nye donorer – særlig donorer der vil give plasma. Blodbanken opfordrer alle sunde og raske borgere mellem 17 og 65 år, der vejer mindst 60 kg, til at melde som bloddonorer hurtigst muligt via www.bloddonor.dk.

Der er på verdensplan mangel på immunglobulin, som udvindes fra plasma. Det er kritisk, fordi det i værste fald betyder, at patienterne ikke kan få den mængde immunglobulin, de har behov for.

Derfor er det i Danmark besluttet, at vi skal være selvforsynende med plasma. Selvforsyning er vigtigt for at øge forsyningssikkerheden. Der kan desuden være etiske problemer forbundet ved at købe immunglobulin fremstillet fra plasma fra udenlandske donorer, som ofte tappes under andre forhold end i Danmark.

Lørdagsåbent fra 1. oktober

I et forsøg på at imødekomme de donorer, der har svært ved at nå forbi Blodbanken i hverdagen, åbner Blodbanken i Aarhus for plasmatapninger hver lørdag fra 1. oktober. Melder man sig som ny donor, vil det også være muligt at booke tid til første blodprøve på udvalgte lørdage.

"Behandlingerne med den livsvigtige medicin udvundet fra plasma skaber liv og livskvalitet hos patienter med bl.a. immundefekt. Behovet for den livsvigtige medicin er stigende, og medicinen kan kun fremstilles af blodplasma. Derfor har vi lige nu brug for flere bloddonorer", siger Christian Erikstrup, der er professor og overlæge ved Blodbank og Immunologi på Aarhus Universitetshospital.

Flere kan nu donere plasma

Fra 3. oktober ændrer Blodbanken i Aarhus desuden tilmeldingskravet for plasmadonorer, så flere nu har mulighed for at melde sig. Tidligere var der et mindstekrav til donors blodvolumen, men dette ændres til, at man blot skal veje mindst 60 kilo. Det betyder, at nogle donorer, der tidligere ikke kunne donere plasma, nu får mulighed for det.

Det tager kun cirka 45 minutter at give plasma. Plasmaet gendannes hurtigt i kroppen, og du kan donere plasma hver 14. dag.

En stabil blodforsyning
Bloddonorerne donerer frivilligt, ubetalt og anonymt i Blodbanken, så de kan hjælpe andre mennesker, der har brug for det. Landets i alt 180.000 bloddonorer er hver dag med til at sikre den nødvendige blodforsyning og gør en kæmpe forskel for andre mennesker.

Flere oplysninger