Region Midtjylland er en af Danmarks største virksomheder. Der er ca. 26.800 ansatte og en økonomi i nærheden af 26 mia.kr. Årsrapporten gør status, og beskriver hvordan det i 2014 er gået med at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Kvaliteten er høj. Det dokumenterede flere undersøgelser i 2014, hvor patienter gav udtryk for, at de var blandt de mest tilfredse i landet, mens hospitalerne fik anerkendelse og flotte priser som Danmarks bedste.

- Men vi kommer ikke uden om, at det også i fjor var travle medarbejdere og en presset økonomi, der formåede at samle roserne, medgiver regionsrådsformand Bent Hansen (S).

2014 var også et ualmindeligt spændende byggeår, hvor kranerne fyldte godt op i landskabet:

  • Det Ny Universitetshospital i Skejby er langt fremme. Byggekranerne arbejder på højtryk og vi kan nu begynde at se frem til de første indflytninger i 2015.
  • Regionshospitalet i Viborg har i 2014 taget det nye Vestdansk Center for Rygmarvsskade i brug, som er et flot og funktionelt hus, der ligger tæt ved søerne i Viborg. Herudover er vi i gang med at bygge hospitalets nye akutcenter.
  • Det Nye hospital i Gødstrup er ved at anlægge fundamenter og kældre og der er blevet igangsat en række udbud for de første dele af den somatiske del af hospitalet.
  • På regionshospitalerne i Horsens og Randers er også store om- og tilbygninger. I Randers etableres en ny samlet akutmodtagelse og i Horsens er der gang i en række mindre projekter i overensstemmelse med hospitalets generalplan.
  • Dansk Partikelterapi skal bygges ved Det nye Universitetshospital i Skejby, og i 2014 har der været udbud af udstyrsleverandør, og byggeriet er under planlægning.
  • Psykiatrien arbejder målrettet videre med at opføre det nye Psykiatriske Center i Skejby, og der er fundet totalrådgiver til Psykiatrien ved hospitalet i Gødstrup.

- Vi har i 2014 investeret ca. 2,5 mia. kr. i fremtidens hospitaler, og alle vegne er målet nye og forbedrede rammer for patienter i hele regionen, betoner Bent Hansen.

Sort på hvidt
Økonomisk set er driftsresultatet for 2014 tilfredsstillende, og regionen lever op regeringens krav om at ramme budgetterne. Sundhedsområdet giver overskud på 146 mio. kr., og en stigning i aktiviteten på 2,9 %.

Men 2014 bød også på meget andet end tal og byggerier. Det kan enhver forvisse sig om på www.rm.dk, hvor årsrapporten ligger til fri afhentning.

 

Flere oplysninger