28.04.2015

Forskningen får gode vilkår, når Det Nye Universitetshospitals vartegn ’Forum’ står klar i 2018. Forum lægger med sine 25.000 m2 rum til blandt andet laboratorier og undervisningsfaciliteter.

Arbejdet med at etablere Det Nye Universitetshospitals vartegn ’Forum’ skrider planmæssigt frem. Modellen for finansiering af byggeriet af Forum er nu på plads, og opgaven med at forme og bygge det nye vartegn udbydes i løbet af sommeren i år.

Med en placering i hjertet af hospitalsbyen bliver Forum med sine 25.000 m2 et naturligt centrum og videnscenter for forskning og undervisning. Forum kommer blandt andet til at rumme en række forsknings- og undervisningsfaciliteter for både hospitalsansatte og ansatte ved Aarhus Universitet. Disse funktioner ligger i dag spredt rundt på flere lejemål i Aarhus. Ved at samle funktionerne i Forum får man mere optimale forhold for tværgående forskningsprojekter mellem hospital og universitet samtidig med, at man opnår et tættere samarbejde med klinikken på hospitalet.

Forum kommer også til at rumme et omfattende center for medicinsk simulation og færdighedstræning, hvor sundhedsfagligt personale kan øve sig i forskellige praktiske færdigheder og scenarier, som fx sammensyning af operationssår og hjertestop-procedurer.

Om arbejdet med Forum

I marts måned udsendte bygherre Region Midtjylland udbudsbekendtgørelse for byggeriet af Forum med mulighed for at anmode om prækvalifikation for deltagelse i totalentreprisekonkurrence om opgaven.

Prækvalifikationen af totalentreprenører er netop nu i gang og afsluttes den 12. maj. Herefter udvælges 3-5 totalentreprenører, der konkurrerer om opgaven med såvel arkitektonisk udformning som selve byggeriet af Forum. Hvem der vinder totalentreprisen offentliggøres i december 2015.

Byggeriet forventes at stå færdigt i tredje kvartal 2018.

Mere info om DNU på www.dnu.rm.dk.

Flere oplysninger

Frank Skriver Mikkelsen, Projektdirektør DNU
Tlf. : 78 46 98 00 / 30 12 65 09
frank.skriver.mikkelsen@dnu.rm.dk