30.04.2015

Læger fra Akutmodtagelsen i Hospitalsenheden Vest har i samarbejde med Forskningsenheden på Ortopædkirurgisk Afdeling i Holstebro samt Center for Akutforskning på Aarhus Universitetshospital taget initiativ til et forskningsprojekt, hvor samtlige trampolinskader indbragt og behandlet på de vestjyske skadesklinikker, bliver gennemgået.

Formålet er at få større indsigt og viden om de konkrete skadesmekanismer, sådan at man i fremtiden kan rådgive bedre om sikkerhed og om de situationer, der medfører skaderne.

Når den lune årstid for alvor melder sig og der kommer godt gang i havetrampolinerne, bliver der travlt på landets skadestuer. Alle erfaringer viser nemlig, at sommerhalvåret er storsæson for trampolinskader. Erfaringerne viser også, at det særligt er børn og unge under 18 år, der er hyppige gæster i de visiterede akutmodtagelser, hvor de typisk møder frem med skader på muskler, sener og led, ligesom der også ses kraniebrud, knogle- og halshvirvelbrud samt læsioner på ryg og nakke.

For at ændre dette mønster og for at skærpe opmærksomheden omkring sikkerheden ved brug af havetrampoliner, er der i Hospitalsenheden Vest taget initiativ til et forskningsprojekt, som skal være med til at begrænse antallet af skader i eget hjem. Det er reservelægerne Anh-Nhi Thi Huynh og Malene Møller Andersen, der gennemfører projektet, og som analyserer samtlige skader og journaler fra de visiterede akutmodtagelser i Herning, Holstebro og Ringkøbing.

- Vi indsamler data fra patientlister, skadeoversigter og journaler med skader blandt børn og unge under 18 år, der er opstået i forbindelse med brug af trampoliner i eget hjem i perioden april 2014 til september 2014. Når vi har identificeret skaderne tager vi telefonisk kontakt til patienterne eller deres værger og spørger om situationen, der førte til at skaderne opstod. På den måde kan vi tegne et mønster over, hvordan skaderne typisk opstår. Forståelse for skadernes mekanisme, typer og sværhedsgrad samt brugen af sikkerhedsudstyr, er et nødvendigt grundlag for nye anbefalinger om sikkerhed ved brug af trampoliner i eget hjem, fortæller Anh-Nhi Thi Huynh og Malene Møller Andersen.

De to læger tager udgangspunkt i en hypotese om, at en del af skaderne blandt andet skyldes, at der er flere personer på trampolinen på samme tid, spilles bold på trampolinen, slås saltomortaler og kolbøtter, ikke bruges sikkerhedsnet samt at mindreårige børn bruger trampolinerne, uden at være under opsyn af voksne. Det er vigtigt at få belyst disse faktorer, sådan at den fremadrettede og forebyggende indsats kan være baseret på fakta frem for fornemmelser.

Projektet, der har været drøftet med ”De Videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland”, forventes afsluttet i indeværende år. Der stiles imod offentliggørelse af en forskningsartikel med projektets resultater, som søges publiceret internationalt.

I projektet deltager i øvrigt:

Jesper Weile, læge, Ph.D.-stud., Akutafdelingen, Regionshospitalet Herning/Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital
Poul Petersen, overlæge, Ph.D, Akutafdelingen, Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest
Hans Kirkegaard, professor, Dr. Med. Si., Ph.D., Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital
Torben Bæk Hansen, professor, Dr. Med., Ph.D., Ledende overlæge Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest.

Yderligere oplysninger hos:

Anh-Nhi Thi Huynh, anhnhi.h@gmail.com, tlf. 6067 0836 og
Malene Møller Andersen, malene_d_rasmussen@hotmail.com, tlf. 2091 6392