20.04.2015

Nyt forskningsprojekt fra Hospitalsenheden Horsens og Aarhus Universitet skal klarlægge, om der er en sammenhæng mellem gluten-intolerance – også kaldet cøliaki – og danske kvinders og mænds fertilitet. 5.000 danskere er diagnosticeret med cøliaki, men mange flere kan have sygdommen.

Hænger mange kvinders og mænds fertilitetsudfordringer sammen med, at de ikke tåler gluten i deres kost?

Det og flere andre spørgsmål belyses i et nyt ph.d.-projekt, som ph.d.-studerende og cand. scient. san. publ. Louise Grode fra Hospitalsenheden Horsens netop er gået i gang med.

- Internationale studier viser, at mellem 0,6 og 8 % af de kvinder, som er uforklarligt barnløse, lider af cøliaki, og at mange mænd med cøliaki har haft en unormal påvirkning af deres kønshormoner. De samme studier er imidlertid ikke gennemført på danskere, forklarer Louise Grode og henviser til, at vi i Danmark ikke screener barnløse for cøliaki i dag.

Men screening kan måske hjælpe nogle danske par med fremover at få de børn, de ønsker sig.

- Vi undersøger på forskellig vis, om der er en sammenhæng mellem forekomsten af cøliaki og fertilitetsudfordringerne. Holder tesen stik, vil det være et godt argument for fremover at screene barnløse danskere for cøliaki. For hvis parrene ’kun’ er barnløse på grund af cøliaki og ikke andre årsager, vil en glutenfri kost muligvis kunne øge deres chancer for at opnå en sund graviditet, forklarer Louise Grode.

Forventer stor interesse

420 par skal hen over de næste to år medvirke i projektet. Alle vil være kvinder og mænd, som er i behandling på en af de offentlige fertilitetsklinikker, der medvirker. Projektet har base på Hospitalsenheden Horsens, hvor Fertilitetsklinikken, Medicinsk Afdeling og Laboratoriet tilsammen danner rammen om projektet.

Alle deltagere vil i forbindelse med det første besøg på fertilitetsklinikken få taget en cøliaki-blodprøve. Viser prøven tegn på cøliaki, tilbydes deltagerne en gastroskopi – en undersøgelse af tarmen, som kan fastslå den endelige diagnose.

Alle cøliaki-diagnosticerede bliver herefter fulgt nøje, og derfor forventer Louise Grode stor interesse for deltagelse i projektet.

Det er f.eks. dokumenteret, at ubehandlet cøliaki hos gravide øger risikoen for, at kvinden aborterer spontant, eller at barnets vækst i livmoderen bliver hæmmet. Der er også dokumentation for, at barnet kan blive født for tidligt og med lav fødselsvægt, fortæller Louise Grode.

- Det er naturligvis frivilligt at være med. Men har man en uopdaget cøliaki, er det vigtigt at opdage det, så det kan behandles. Meget tyder nemlig på, at det øger chancerne for at blive gravid og føde et sundt og raskt barn til tiden.

Fakta:

  • 5.000 danskere er diagnosticeret med cøliaki, men mange flere kan have sygdommen.
  • Cøliaki er en sygdom i tyndtarmen, hvor tarmens overflade ødelægges og optagelse af næringsstoffer derfor nedsættes. Det betyder, at kroppen ikke kan udnytte kostens næringsstoffer fuldt ud.
  • Forskningsprojektet er sat i gang af overlæge og gastroenterolog Thomas Møller Jensen fra Hospitalsenheden Horsens og gennemføres i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og de offentlige fertilitetsklinikker Skive og Horsens.
  • Projektet løber frem til 2018.

Flere oplysninger:

Louise Grode

Cand. Scient. San. Publ.

Phd-studerende

Forskningsenheden

Hospitalsenheden Horsens

Tlf: 26 13 89 39

mail: louise.grode@horsens.rm.dk