Håndværkerne på byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus er udsat for langt færre arbejdsulykker end deres kolleger i resten af byggebranchen. Skærpede krav til entreprenører, obligatoriske sikkerhedskurser for alle og løbende sikkerhedskampagner holder antallet af ulykker på halvdelen af landsgennemsnittet.

Det betaler sig at gøre en særlig indsats for at undgå arbejdsulykker på byggepladsen. Det viser erfaringer fra byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus - DNU. Siden 2012, hvor arbejdet med at bygge det nye hospital i Skejby for alvor gik i gang, er det lykkedes at fastholde en ambitiøs målsætning om at have halvt så mange arbejdsulykker som resten af byggebranchen i Danmark.

Det glæder Projektdirektør for DNU, Frank Skriver Mikkelsen. Især fordi det lave antal ulykker viser, at det betaler sig at bruge ekstra ressourcer på at gøre hverdagen for de 1100 håndværkere på DNU-byggepladsen mere sikker.

”Vi har helt fra starten gjort det klart, at sikkerheden omkring byggeriet af DNU er prioriteret meget højt, og derfor stiller vi højere sikkerhedsmæssige krav, end loven kræver, ligesom vores sikkerhedskoordinatorer, og vi som bygherre, er meget synlige på byggepladsen. Alle på pladsen er desuden gennem det samme sikkerhedskursus, før de må arbejde her, så der er ingen, der er i tvivl om, hvordan man gebærder sig”, forklarer Frank Skriver Mikkelsen.

Fakta om sikkerheden på DNU

I 2013 og 2014 ligger DNU-byggepladsen med en samlet ulykkesfrekvens på 11,3 ulykker pr. en mio. arbejdstimer. I den seneste ulykkesstatistik fra DNU for første kvartal 2015 er tallet faldet til en ulykkesfrekvens på 9,3. Den samlede bygge- og anlægsbranche i Danmark ligger, ifølge de seneste tal fra Dansk Arbejdsgiver-forening, på 22,1 ulykker pr. en mio. arbejdstimer. Ulykkesfrekvensen defineres som antal ulykker med fravær udover tilskadekomstdagen pr. million arbejdstimer.

Fraværet i forbindelse med arbejdsulykker er, på byggeriet af DNU, desuden langt under halvdelen af branchens tal. Det kan tyde på, at ulykkerne på DNU er mindre alvorlige end i resten af byggebranchen.

DNU har sat et mål om at have halvt så mange arbejdsulykker som resten af bygge- og anlægsbranchen i Danmark.

Læs mere om DNU på www.dnu.rm.dk

 

Flere oplysninger