20.08.2015:

Der er indgået økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner om næste års budget. Aftalen faldt på plads sent torsdag aften, to måneder forsinket på grund af valg til Folketinget.

 

- Aftalen er stram. Men den giver mulighed for nogenlunde at få dækket udgifterne på medicinområdet. Det står klart for mig, at regionsrådet i Region Midtjylland udviste rettidig omhu ved før sommerferien at vedtage den store spareplan på 699 mio. kr., siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

- 2016 bliver et år, hvor vi skal have et øje på hver en krone. Ikke mindst skal vi følge udviklingen i medicinudgifterne meget tæt, siger regionsrådsformanden.

Området for Regional Udvikling bliver omfattet af det omprioriteringsbidrag på 1 pct., som også er indført for kommuner og staten.

- Her skal vi i gang med at kigge budgetterne igennem. Og der er ingen tvivl om, at det også her bliver stramt.

Regionsrådsformanden skal de kommende uger drøfte næste års budget med forligspartierne i regionsrådet.

 

Fakta

 

De overordnede tal på landsplan

  • 1.050 mio. kr. til medicin og øvrig sundhed
  • 465 mio. kr. til regeringens sundhedsstrategi bundet til bestemte formål såsom kræft mv.
  • 4,9 mia. kr. til kvalitetsfondsprojekter
  • Godt 2,0 mia. kr. til øvrige anlæg

Politisk proces

Forløbet frem til et endeligt budget for 2016 ser sådan ud:

  • 2. september: Ekstraordinært møde i forretningsudvalget. (1. behandling af budget 2016).
  • 7. september: Ekstraordinært møde i regionsrådet. (1. behandling af budget 2016)
  • 30. september: Møde i regionsrådet (2. behandling/vedtagelse af budget 2016)

 

Flere oplysninger