31.08.2015

Genoplivning af børn under 1 år kan læres lige så effektivt ved hjælp af et e-læringsprogram og en dukke som ved traditionel instruktørledet undervisning.

Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet, hvor man har sammenlignet de to undervisningsmetoder blandt sygeplejersker på børneafdelingen og fødeafdelingen.

Hjertestop er en meget alvorlig tilstand, men basal genoplivning kan øge chancen for overlevelse væsentligt. Det er derfor vigtigt, at plejerpersonale hurtigt kan sætte ind med effektiv behandling i situationen. Dette kræver effektiv og hyppig træning af færdigheder, hvilket kan være svært at passe ind i en travl hverdag.

E-læring giver en større fleksibilitet i træningen, så den kan gennemføres i et ledigt øjeblik - vel at mærke uden at det går ud over kvaliteten af undervisningen. Derudover er denne træningsform væsentligt billigere end traditionelle instruktørledede kurser, og træningen kan gentages efter behov for at vedligeholde færdighederne.

- Et e-læringsprogram til træning af basal genoplivning af børn vil potentielt kunne redde liv, idet flere sygeplejersker vil kunne gennemføre og vedligeholde træningen i genoplivning af små børn, siger læge Lone Due Vestergård, som står bag undersøgelsen.

Resultaterne er offentliggjort i artiklen:

Vestergaard LD, Løfgren B, Jessen CL, Petersen CB, Wolff A, Nielsen HV, Krarup NH. A comparison of pediatric basic life support self-led and instructor-led training among nurses. Eur J Emerg Med. 2015 Jul 14.

Yderligere oplysninger

  • 1. reservelæge Lone Due Vestergård. Email: ldue@hotmail.com